Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 dec 2019 17:54 

17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS


Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 17 projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen euro om het opleidingsaanbod rond AI en CS in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar KMOís die tot 80.000 euro ter beschikking kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden. Dat meldt minister Crevits naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep Artificiële Intelligentie.

Bestanden beschikbaar voor download:
Bijlage (31.4 Kb)

Stuurgroep artificiële intelligentie

Artificiële Intelligentie is alomtegenwoordig en wordt in wetenschapskringen vergeleken met de stoommachine of de opkomst van elektriciteit in het verleden. Dat artificiële intelligentie onze wereld drastisch zal veranderen staat vast. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals gepersonaliseerde gezondheidzorg, vernieuwde productieprocessen, verkeersoptimalisatie, …

Vlaanderen moet vooroplopen in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie. Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen.

Om de werking en impact van die plannen te evalueren en bij te sturen werden ook stuurgroepen opgericht. Daarbij worden relevante bedrijven als klankbord betrokken en wordt het onderzoeksprogramma door internationale experts gebenchmarkt. Vandaag komt de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor het eerst samen. Ze bestaat uit 12 vertegenwoordigers vanuit de academische wereld, bedrijven en sectoren. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om op 3 jaar tijd ruim 100.000 Vlamingen een basiskennis over artificiële intelligentie mee te geven. De stuurgroep moet daartoe bijdragen.

17 projecten voor opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity goedgekeurd

Eind november heeft de Vlaamse regering beslist om samen met het Europees Sociaal Fonds 8.5 miljoen euro te investeren in opleidingen die onze ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst. Want Vlaamse ondernemingen moeten voldoende gewapend zijn tegen de sterk veranderende vraag naar competenties die gepaard gaat met digitalisering. Daarom krijgen 17 projecten samen 2,8 miljoen euro. Die projecten hebben als doel een praktijkgericht opleidingsaanbod op te zetten voor ondernemingen over Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Door te investeren in deze opleidingen investeren we in duurzame loopbanen van Vlaamse medewerkers. Zo bereiden we ondernemingen voor op de uitdagingen die op hen afkomen vandaag en morgen.

Zo organiseert de Katholieke Hogeschool VIVES bijvoorbeeld een project waarbij AI-toepassingen ethisch en juridisch bekeken worden. AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI-systemen zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data. Daarbij is het vaak nog onduidelijk wat de juridische en ethische consequenties zijn. Daarom komt er nu een opleiding met als doel medewerkers in ziekenhuizen, van managers tot artsen en verpleegkundigen, de noodzakelijke kennis over artificiële intelligentie en de juridische context bij te brengen. De VUB komt dan weer met een opleiding waarbij gefocust wordt op de interactie tussen AI-technieken en de mens. Ze doen dat door middel van spelervaringen. Deelnemers komen tot inzichten die de aanvaarding van AI in hun bedrijfsomgeving zullen vergemakkelijken. 

Nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’

Er komt ook een nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’ waarbij medewerkers hun 21e -eeuwse vaardigheden kunnen aanscherpen, meer specifiek rond Artifiële intelligentie en Cybersecurity. De oproep is prioritair gericht aan KMO’s die maximum 80.000 euro kunnen krijgen om opleidingen te organiseren. Nieuw is dat ook leervormen zoals e-learning ondersteund zullen worden. Daarvoor is in totaal in 6,4 miljoen euro voorzien.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen jobs versterkt worden en kunnen mensen ontlast worden van bepaalde zware routineuze taken. Maar vaak zijn mensen afwachtend of zelfs bang van artificiële intelligentie, schrik dat hun job zal verdwijnen. Daarom is er een Vlaams beleidsplan artificiële intelligentie. We willen mensen warm maken voor de toekomst en hen basiskennis rond artificiële intelligentie bij brengen. Een stuurgroep zal dat plan evalueren en bijsturen waar nodig. Daarnaast investeren we ook in opleidingen over artificiële intelligentie. 17 projecten werden goedgekeurd en er wordt een nieuwe oproep gelanceerd om bedrijven en hun medewerkers klaar te stomen met 21e-eeuwse vaardigheden.”

Minister Crevits maakte ook nog bekend dat ze van uit VLAIO een projectoproep lanceert voor ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) rond AI. Voor deze projecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken wordt er 5 miljoen euro vrijgemaakt.  Nieuwsflash
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer