Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 dec 2019 17:54 

17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS


Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 17 projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen euro om het opleidingsaanbod rond AI en CS in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar KMOís die tot 80.000 euro ter beschikking kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden. Dat meldt minister Crevits naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep Artificiële Intelligentie.

Bestanden beschikbaar voor download:
Bijlage (31.4 Kb)

Stuurgroep artificiële intelligentie

Artificiële Intelligentie is alomtegenwoordig en wordt in wetenschapskringen vergeleken met de stoommachine of de opkomst van elektriciteit in het verleden. Dat artificiële intelligentie onze wereld drastisch zal veranderen staat vast. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals gepersonaliseerde gezondheidzorg, vernieuwde productieprocessen, verkeersoptimalisatie, …

Vlaanderen moet vooroplopen in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie. Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen.

Om de werking en impact van die plannen te evalueren en bij te sturen werden ook stuurgroepen opgericht. Daarbij worden relevante bedrijven als klankbord betrokken en wordt het onderzoeksprogramma door internationale experts gebenchmarkt. Vandaag komt de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor het eerst samen. Ze bestaat uit 12 vertegenwoordigers vanuit de academische wereld, bedrijven en sectoren. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om op 3 jaar tijd ruim 100.000 Vlamingen een basiskennis over artificiële intelligentie mee te geven. De stuurgroep moet daartoe bijdragen.

17 projecten voor opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity goedgekeurd

Eind november heeft de Vlaamse regering beslist om samen met het Europees Sociaal Fonds 8.5 miljoen euro te investeren in opleidingen die onze ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst. Want Vlaamse ondernemingen moeten voldoende gewapend zijn tegen de sterk veranderende vraag naar competenties die gepaard gaat met digitalisering. Daarom krijgen 17 projecten samen 2,8 miljoen euro. Die projecten hebben als doel een praktijkgericht opleidingsaanbod op te zetten voor ondernemingen over Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Door te investeren in deze opleidingen investeren we in duurzame loopbanen van Vlaamse medewerkers. Zo bereiden we ondernemingen voor op de uitdagingen die op hen afkomen vandaag en morgen.

Zo organiseert de Katholieke Hogeschool VIVES bijvoorbeeld een project waarbij AI-toepassingen ethisch en juridisch bekeken worden. AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI-systemen zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data. Daarbij is het vaak nog onduidelijk wat de juridische en ethische consequenties zijn. Daarom komt er nu een opleiding met als doel medewerkers in ziekenhuizen, van managers tot artsen en verpleegkundigen, de noodzakelijke kennis over artificiële intelligentie en de juridische context bij te brengen. De VUB komt dan weer met een opleiding waarbij gefocust wordt op de interactie tussen AI-technieken en de mens. Ze doen dat door middel van spelervaringen. Deelnemers komen tot inzichten die de aanvaarding van AI in hun bedrijfsomgeving zullen vergemakkelijken. 

Nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’

Er komt ook een nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’ waarbij medewerkers hun 21e -eeuwse vaardigheden kunnen aanscherpen, meer specifiek rond Artifiële intelligentie en Cybersecurity. De oproep is prioritair gericht aan KMO’s die maximum 80.000 euro kunnen krijgen om opleidingen te organiseren. Nieuw is dat ook leervormen zoals e-learning ondersteund zullen worden. Daarvoor is in totaal in 6,4 miljoen euro voorzien.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen jobs versterkt worden en kunnen mensen ontlast worden van bepaalde zware routineuze taken. Maar vaak zijn mensen afwachtend of zelfs bang van artificiële intelligentie, schrik dat hun job zal verdwijnen. Daarom is er een Vlaams beleidsplan artificiële intelligentie. We willen mensen warm maken voor de toekomst en hen basiskennis rond artificiële intelligentie bij brengen. Een stuurgroep zal dat plan evalueren en bijsturen waar nodig. Daarnaast investeren we ook in opleidingen over artificiële intelligentie. 17 projecten werden goedgekeurd en er wordt een nieuwe oproep gelanceerd om bedrijven en hun medewerkers klaar te stomen met 21e-eeuwse vaardigheden.”

Minister Crevits maakte ook nog bekend dat ze van uit VLAIO een projectoproep lanceert voor ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) rond AI. Voor deze projecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken wordt er 5 miljoen euro vrijgemaakt.  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer