Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2019 10:36 

BelgiŽ wil steun aan fossiele brandstoffen schrappen


BrusselFiscale voordelen voor ­bedrijfswagens, lagere taksen op kerosine voor vliegtuigen, verlaagde tarieven op stookolie Ö Volgens de jongste ramingen subsidieert België de fossiele brandstoffen nog elk jaar met 2,7 miljard euro. Daarmee wordt vaak het verkeerde klimaatsignaal gegeven.

Hoeveel de subsidies precies ­bedragen, is zelfs niet duidelijk. Daarom belooft ons land tegen volgend jaar een ­inventaris op te maken voor de Europese Commissie. In 2021 moet er dan een actieplan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor stap te laten uit­doven. Het plan moet rekening houden met de bevoorradings­zekerheid van ons land en met sociale ­correcties.
 
De maatregel maakt deel uit van het ­Federale Energie- en Klimaatplan dat de ­federale regering vrijdag definitief heeft goedgekeurd. Dat bevat ook al een reeks maatregelen om de belofte waar te maken.
 
Zo overweegt de regering de fiscale voordelen voor bedrijfswagens te beperken tot ‘groene’ bedrijfswagens. ‘Valse hybrides’, met een beperkte elektrische actieradius, verliezen hun voordeel. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer verkocht worden. Vanaf dat jaar krijgen nieuwbouwwijken ook geen gasaansluiting meer. In het spoor is een bijkomende ­investering van vijf miljard opgenomen, boven op de dotatie van 30 miljard over tien jaar. De totale kostprijs van het spoor komt daarmee op 35 miljard. Veel van de maat­regelen stonden al in het eerste ontwerp van het Energie- en ­Klimaatplan dat de ­federale regering eind vorig jaar met de ­regio’s opgesteld heeft. De Europese Commissie vond toen dat het wat mager uitviel.
 
Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft de maatregelen nu wat uitgediept en voegde er de belofte aan toe dat België zijn steun aan fossiele brandstoffen geleidelijk zal terugschroeven.
 
Het is vaak niet duidelijk of het nu al dan niet over beslist beleid gaat. De federale ­regering is bovendien in lopende zaken en heeft bijlange geen meerderheid in het parlement, maar ze is wel verplicht om voor het eind van het jaar definitieve engagementen aan te gaan tegenover Europa. Marghem heeft beloofd om het plan te ­bespreken in het parlement.
 
Ze zal daar zeker de opmerking krijgen dat de belofte om subsidies aan fossiele brandstoffen af te bouwen, in strijd is met de plannen om een steunmechanisme in te voeren voor nieuwe elektriciteitscapaciteit, iets dat vooral bedoeld is voor (fossiele) gascentrales. Op veel vlakken blijft het plan ook een potpourri van grote en kleine maatregelen van wat de federale regering zelf kan doen, in haar gebouwen- en voertuigenpark bijvoorbeeld, bij defensie of de NMBS (DS 23 november).
 
Dat betekent niet dat er geen contro­versiële voorstellen instaan. Zo blijft de ­federale regering bij haar voornemen om een CO2-taks te bestuderen, ook al heeft de nieuwe Vlaamse regering dat voornemen definitief begraven. De btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw staat nu wat steviger in de teksten. De belofte om het windmolenpark op zee uit te bouwen tot 4 gigawatt is nu aan­gevuld met de ­samenwerking met andere landen rond de Noordzee om een groot netwerk van ­offshorewindenergie uit te bouwen.
 
Dit federale plan moet nu samen met dat van de regio’s definitief ingediend worden bij de Europese Commissie. Maar er blijven twee belangrijke vragen. De eerste: zal het plan nu wél voldoende bevonden worden door Europa? De federale maatregelen zijn hooguit wat concreter gemaakt, maar niet fundamenteel aangepast. En de tweede: wat zal de volgende regering ermee aanvangen?  Nieuwsflash
 
Erkenning storm en rukwinden 9-15 maart 2019 als algemene ramp Lees meer
 
 
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid Lees meer
 
 
SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector Lees meer
 
 
Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten Lees meer
 
 
Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in Lees meer
 
 
Rundveesector - Imago-ondersteunende initiatieven Lees meer
 
 
Slachthuizen - Omgevingslawaai tijdens het slachtproces Lees meer
 
 
Inzet seizoenarbeiders in land- en tuinbouwLees meer
 
 
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020Lees meer
 
 
Moeskopperijverbod Lees meer
 
 
Bejaging everzwijnenLees meer
 
 
158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen Pythium door behandeling zaaizaad vlasLees meer
 
 
Stijging van de perenprijzenLees meer
 
 
Handelsmissie naar China en onze productenLees meer
 
 
Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwersLees meer
 
 
Landbouwparlement op Agribex 2019: Slotspeech Johan ColpaertLees meer
 
 
Enkele gunstige wendingen na een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Agribex: brede weersverzekering toegelichtLees meer
 
 
De ondersteuning van bioclusters Lees meer
 
 
Corruptie bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Belgisch varkensvlees naar ChinaLees meer
 
 
Het pesticidegebruik in de landbouw Lees meer
 
 
Erkenning van Vlaanderen als aparte agrarische productie-entiteit Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030Lees meer
 
 
Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Biodiesel en varkenspest doen palmolie boomenLees meer
 
 
Selectieve herbiciden voor niet-professioneel gebruik: einde van de gebruiksperiode 1Lees meer
 
 
MAP5 nog maar eens een flopLees meer
 
 
Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea Lees meer
 
 
Europa staakt strijd tegen door Chinezen gevreesde bacterievuurLees meer
 
 
Toegang tot landbouwgrond voor CSA-boerenLees meer
 
 
17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS Lees meer
 
 
Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter Lees meer
 
 
Een POC kan de positie van de boer versterkenLees meer