Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2019 10:36 

België wil steun aan fossiele brandstoffen schrappen


BrusselFiscale voordelen voor ­bedrijfswagens, lagere taksen op kerosine voor vliegtuigen, verlaagde tarieven op stookolie … Volgens de jongste ramingen subsidieert België de fossiele brandstoffen nog elk jaar met 2,7 miljard euro. Daarmee wordt vaak het verkeerde klimaatsignaal gegeven.

Hoeveel de subsidies precies ­bedragen, is zelfs niet duidelijk. Daarom belooft ons land tegen volgend jaar een ­inventaris op te maken voor de Europese Commissie. In 2021 moet er dan een actieplan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor stap te laten uit­doven. Het plan moet rekening houden met de bevoorradings­zekerheid van ons land en met sociale ­correcties.
 
De maatregel maakt deel uit van het ­Federale Energie- en Klimaatplan dat de ­federale regering vrijdag definitief heeft goedgekeurd. Dat bevat ook al een reeks maatregelen om de belofte waar te maken.
 
Zo overweegt de regering de fiscale voordelen voor bedrijfswagens te beperken tot ‘groene’ bedrijfswagens. ‘Valse hybrides’, met een beperkte elektrische actieradius, verliezen hun voordeel. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer verkocht worden. Vanaf dat jaar krijgen nieuwbouwwijken ook geen gasaansluiting meer. In het spoor is een bijkomende ­investering van vijf miljard opgenomen, boven op de dotatie van 30 miljard over tien jaar. De totale kostprijs van het spoor komt daarmee op 35 miljard. Veel van de maat­regelen stonden al in het eerste ontwerp van het Energie- en ­Klimaatplan dat de ­federale regering eind vorig jaar met de ­regio’s opgesteld heeft. De Europese Commissie vond toen dat het wat mager uitviel.
 
Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft de maatregelen nu wat uitgediept en voegde er de belofte aan toe dat België zijn steun aan fossiele brandstoffen geleidelijk zal terugschroeven.
 
Het is vaak niet duidelijk of het nu al dan niet over beslist beleid gaat. De federale ­regering is bovendien in lopende zaken en heeft bijlange geen meerderheid in het parlement, maar ze is wel verplicht om voor het eind van het jaar definitieve engagementen aan te gaan tegenover Europa. Marghem heeft beloofd om het plan te ­bespreken in het parlement.
 
Ze zal daar zeker de opmerking krijgen dat de belofte om subsidies aan fossiele brandstoffen af te bouwen, in strijd is met de plannen om een steunmechanisme in te voeren voor nieuwe elektriciteitscapaciteit, iets dat vooral bedoeld is voor (fossiele) gascentrales. Op veel vlakken blijft het plan ook een potpourri van grote en kleine maatregelen van wat de federale regering zelf kan doen, in haar gebouwen- en voertuigenpark bijvoorbeeld, bij defensie of de NMBS (DS 23 november).
 
Dat betekent niet dat er geen contro­versiële voorstellen instaan. Zo blijft de ­federale regering bij haar voornemen om een CO2-taks te bestuderen, ook al heeft de nieuwe Vlaamse regering dat voornemen definitief begraven. De btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw staat nu wat steviger in de teksten. De belofte om het windmolenpark op zee uit te bouwen tot 4 gigawatt is nu aan­gevuld met de ­samenwerking met andere landen rond de Noordzee om een groot netwerk van ­offshorewindenergie uit te bouwen.
 
Dit federale plan moet nu samen met dat van de regio’s definitief ingediend worden bij de Europese Commissie. Maar er blijven twee belangrijke vragen. De eerste: zal het plan nu wél voldoende bevonden worden door Europa? De federale maatregelen zijn hooguit wat concreter gemaakt, maar niet fundamenteel aangepast. En de tweede: wat zal de volgende regering ermee aanvangen?  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor Coöperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variëteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer