Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2019 10:36 

België wil steun aan fossiele brandstoffen schrappen


BrusselFiscale voordelen voor ­bedrijfswagens, lagere taksen op kerosine voor vliegtuigen, verlaagde tarieven op stookolie … Volgens de jongste ramingen subsidieert België de fossiele brandstoffen nog elk jaar met 2,7 miljard euro. Daarmee wordt vaak het verkeerde klimaatsignaal gegeven.

Hoeveel de subsidies precies ­bedragen, is zelfs niet duidelijk. Daarom belooft ons land tegen volgend jaar een ­inventaris op te maken voor de Europese Commissie. In 2021 moet er dan een actieplan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor stap te laten uit­doven. Het plan moet rekening houden met de bevoorradings­zekerheid van ons land en met sociale ­correcties.
 
De maatregel maakt deel uit van het ­Federale Energie- en Klimaatplan dat de ­federale regering vrijdag definitief heeft goedgekeurd. Dat bevat ook al een reeks maatregelen om de belofte waar te maken.
 
Zo overweegt de regering de fiscale voordelen voor bedrijfswagens te beperken tot ‘groene’ bedrijfswagens. ‘Valse hybrides’, met een beperkte elektrische actieradius, verliezen hun voordeel. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer verkocht worden. Vanaf dat jaar krijgen nieuwbouwwijken ook geen gasaansluiting meer. In het spoor is een bijkomende ­investering van vijf miljard opgenomen, boven op de dotatie van 30 miljard over tien jaar. De totale kostprijs van het spoor komt daarmee op 35 miljard. Veel van de maat­regelen stonden al in het eerste ontwerp van het Energie- en ­Klimaatplan dat de ­federale regering eind vorig jaar met de ­regio’s opgesteld heeft. De Europese Commissie vond toen dat het wat mager uitviel.
 
Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft de maatregelen nu wat uitgediept en voegde er de belofte aan toe dat België zijn steun aan fossiele brandstoffen geleidelijk zal terugschroeven.
 
Het is vaak niet duidelijk of het nu al dan niet over beslist beleid gaat. De federale ­regering is bovendien in lopende zaken en heeft bijlange geen meerderheid in het parlement, maar ze is wel verplicht om voor het eind van het jaar definitieve engagementen aan te gaan tegenover Europa. Marghem heeft beloofd om het plan te ­bespreken in het parlement.
 
Ze zal daar zeker de opmerking krijgen dat de belofte om subsidies aan fossiele brandstoffen af te bouwen, in strijd is met de plannen om een steunmechanisme in te voeren voor nieuwe elektriciteitscapaciteit, iets dat vooral bedoeld is voor (fossiele) gascentrales. Op veel vlakken blijft het plan ook een potpourri van grote en kleine maatregelen van wat de federale regering zelf kan doen, in haar gebouwen- en voertuigenpark bijvoorbeeld, bij defensie of de NMBS (DS 23 november).
 
Dat betekent niet dat er geen contro­versiële voorstellen instaan. Zo blijft de ­federale regering bij haar voornemen om een CO2-taks te bestuderen, ook al heeft de nieuwe Vlaamse regering dat voornemen definitief begraven. De btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw staat nu wat steviger in de teksten. De belofte om het windmolenpark op zee uit te bouwen tot 4 gigawatt is nu aan­gevuld met de ­samenwerking met andere landen rond de Noordzee om een groot netwerk van ­offshorewindenergie uit te bouwen.
 
Dit federale plan moet nu samen met dat van de regio’s definitief ingediend worden bij de Europese Commissie. Maar er blijven twee belangrijke vragen. De eerste: zal het plan nu wél voldoende bevonden worden door Europa? De federale maatregelen zijn hooguit wat concreter gemaakt, maar niet fundamenteel aangepast. En de tweede: wat zal de volgende regering ermee aanvangen?  Nieuwsflash
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer