Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 nov 2019 09:38 

Ministerieel besluit tot erkenning van 4 vennootschappen als landbouwonderneming


De Minister van Economie,
Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2,

Besluit :
Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 augustus 2019, de volgende vennootschappen:
H&H CommV
Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0727.891.166
AERTSEN LKFS CommV
Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0727.888.097
Art. 2. Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2019, de volgende vennootschap:
FRACHIBEL CommV
Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0733.952.577
Art. 3. Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 november 2019, de volgende vennootschap:
DOREKESHOF CommV
Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0735.937.713
Art. 4. De erkenningen vermeld in de artikelen 1 tot en met 3 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.
Brussel, 29 oktober 2019.
N. MUYLLE  Nieuwsflash
 
EIP: oproep projecten met aandacht voor circulaire economie en economische relance na corona Lees meer
 
 
Europese innovatie partnerschappen: oproep voor operationele groepenLees meer
 
 
Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten besluit Lees meer
 
 
Stemming hervorming GLB moet in oktober plaatsvinden Lees meer
 
 
Kustgebied kwetsbaar voor klimaatverandering Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Hogescholen - Landbouwgerichte opleidingen Lees meer
 
 
Dringend gezocht: mannelijke hopplanten Lees meer
 
 
Leden van de Raad voor het kwekersrecht Lees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer