Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 okt 2019 13:16 

Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw


Op initiatief van Hilde Vautmans vond gisteren in het Europees Parlement een seminarie plaats over brancheorganisaties in de landbouw. In een divers samengesteld sprekerspanel met vertegenwoordigers van onder meer de Europese Commissie en het Departement Landbouw en Visserij werd dieper ingegaan op problemen en uitdagingen van brancheorganisaties.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Brancheorganisaties in de landbouwsector zijn in België veel minder bekend dan producentenorganisaties, zoals de veilingen. Zo werd in Vlaanderen pas in 2017 de eerste BO voor vlas en hennep erkend, een jaar later volgde de rundvleessector. Beide brancheorganisaties vertonen dezelfde moeilijkheden, zoals het gebrek aan financiële opstartsteun, veel grijze zones in de wetgeving en een gebrek aan kennis en expertise over de diverse mogelijkheden van BOs. Brancheorganisaties tonen nochtans veel potentieel om via samenwerking de uitdagingen van de landbouwsector aan te pakken. ”
 
Brancheorganisaties zijn samengesteld uit zowel producenten als vertegenwoordigers van de voedselketen en hebben tot doel om de positie van de producenten in de voedselvoorzieningsketen te versterken. Ze worden geregeld via de Europese Gemeenschappelijke Marktordening, maar lidstaten zijn niet verplicht brancheorganisaties op te richten.
 
“Een belangrijke conclusie van het seminarie is dat er in Europa veel diversiteit bestaat rond brancheorganisaties, zowel wat betreft de lidstaten als sectoren waarin ze actief zijn. Die diversiteit moeten we net gebruiken om ervaringen en kennis uit te wisselen over de werking en structuur van brancheorganisaties, om ze op die manier bij ons op een hoger niveau te brengen en te optimaliseren. Zo vertelde André Hoogendijk, directeur van de Nederlandse BO Akkerbouw, over de werking van de brancheorganisatie, die bijna 100% van de Nederlandse akkerbouw vertegenwoordigt en een groot succes is. Ik ben ervan overtuigd dat dit seminarie dan ook de brug vormde tussen de vele aanwezige vertegenwoordigers uit de Vlaamse en Belgische landbouwsector én experten van op verschillende niveaus, waaronder de Europese Commissie. Ik hoop dan ook dat er door het seminarie snel gevolg wordt gegeven aan een degelijk kader en de nodige middelen voor brancheorganisaties.”, aldus Vautmans.
 
Naast André Hoogendijk namen tijdens het seminarie ook een Annette Kliemann van de Europese Commissie, Michiel van Galen van de Universiteit Wageningen en Guy Lambrechts van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij het woord.

De presentaties zullen op een later tijdstip gepubliceerd worden.
  
 
   Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer