Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 okt 2019 00:04 

Verdere verduidelijking kandidaat landbouwcommissaris nodig


Vandaag, dinsdag 1 oktober, hield de landbouwcommissie van het Europees Parlement haar openbare hoorzitting met de Poolse kandidaat-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Janusz Wojchiechowski. De leden van de Renew Europe fractie concludeerden dat zijn antwoorden niet bevredigend waren en eisen dat hij zijn visie op het toekomstige Europese landbouwbeleid verder uitwerkt: eerst schriftelijk en vervolgens tijdens een tweede hoorzitting.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de landbouwcommissie (Open Vld, Renew Europe): “Tijdens de hoorzitting was de kandidaat-commissaris te vaag en ontweek hij de vragen. Wat we net nodig hebben is een duidelijke toewijding aan zijn portfolio en concrete voorstellen over hoe zijn agenda eruit zal zien. We bevinden ons namelijk op een cruciaal moment als het gaat om het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en daarvoor hebben we een sterke commissaris nodig.”

De Pool werd tijdens de hoorzitting onderworpen aan verschillende vragen over onder meer het GLB, duurzaamheid, handelsakkoorden, de toekomst van de sector en de positie van de boer.

“We zouden graag willen weten hoe Wojchiechowski de lopende hervormingen van het GLB gaat verbeteren. Ook willen we meer verduidelijking rond de specifieke maatregelen en instrumenten die hij als commissaris zou willen voorstellen om de toekomst van de landbouwsector in de EU veilig te stellen. Daarom is het noodzakelijk dat hij terugkomt voor een tweede hoorzitting, zodat hij verder kan uitwerken hoe hij aan onze criteria gaat voldoen.”, concludeert Vautmans.  Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer