Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jun 2019 07:17 

Handelsbelemmeringen


In het gepubliceerde verslag van de Europese Commissie wordt bevestigd dat Europese bedrijven op buitenlandse markten meer en meer belemmeringen tegenkomen. Dankzij het krachtige optreden van de EU zijn sinds het aantreden van de huidige Commissie 123 zulke belemmeringen weggenomen, waardoor in 2018 voor meer dan 6 miljard EUR extra kon worden uitgevoerd naar andere landen.

In de meest recente uitgave van het verslag over handels- en investeringsbelemmeringen (VHIB) worden 45 nieuwe handelsbelemmeringen aangewezen die in 2018 in landen buiten de EU zijn opgeworpen, waarmee het totale aantal, met 425 maatregelen verdeeld over 59 landen, op recordhoogte komt, hetgeen bedrijven in de EU jaarlijks miljarden euro's kost.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei hierover: "Tegen de complexe achtergrond van toenames in handelsspanningen en protectionistische maatregelen moet de EU pal blijven staan voor de belangen van Europese bedrijven op de mondiale markten. Het is van het grootste belang dat ervoor gezorgd wordt dat de bestaande regels worden nageleefd. Dankzij onze succesvolle interventies zijn in de tijd sinds mijn aantreden eind 2014 123 belemmeringen opgeheven die exportmogelijkheden voor de EU in de weg stonden. Wij pakken specifieke problemen op die door onze bedrijven worden gemeld en slagen er op die manier in economische voordelen te behalen die in waarde niet onderdoen voor de handelsovereenkomsten van de EU. Deze inspanningen moeten zeker worden voortgezet."

De lijst van landen die problematische handelsmaatregelen in stand houden wordt aangevoerd door China en Rusland, met respectievelijk 37 en 34 kwestieuze maatregelen. De grootste gevolgen ondervindt de uitvoer uit de EU van maatregelen die in China, de VS, India en Algerije zijn ingevoerd. Deze maatregelen treffen 80 % van de door nieuwe maatregelen getroffen EU-uitvoer en betreffen voornamelijk de staalsector, de aluminiumsector en de informatie- en communicatietechnologiesector.

De inspanningen van de EU om de bestaande internationale handelsregels te handhaven, leveren duidelijke resultaten op. De Commissie is er vorig jaar in geslaagd in het kader van de versterkte markttoegangsstrategie van de EU in nauwe samenwerking met de EU-lidstaten en het bedrijfsleven maar liefst 35 handelsbelemmeringen weg te nemen, onder meer in China, Japan, India en Rusland. Deze maatregelen betroffen acht essentiële uitvoer- en investeringssectoren van de EU, waaronder landbouw en visserij, auto's, textiel en leer, wijn en gedistilleerde dranken, cosmetica, minerale producten, vliegtuigonderdelen en ICT-apparatuur. Een aantal maatregelen had ook een horizontale invloed op verschillende sectoren.

Tot de in 2018 weggenomen handels- en investeringsbelemmeringen behoorden onder meer:

  • Chinese beperkingen op de invoer van producten van runderen en schapen
  • Onrechtmatige Russische antidumpingmaatregelen met betrekking tot lichte bedrijfsvoertuigen
  • Invoerrechten op elektronische goederen en verplichte veterinaire certificaten die de invoer van lederwaren beperken in India
  • Beperkingen op het gebruik van toegestane additieven in wijn en gedistilleerde dranken in Japan
  • Verplichte etikettering van textiel in Egypte

Achtergrond

In de strategie "Handel voor iedereen" van de Commissie uit 2015 is handhaving van de internationale handelsregels als topprioriteit aangemerkt. Het wegnemen van handelsbelemmeringen is een essentiële taak van de Commissie die hand in hand gaat met de grotere nadruk op de uitvoering van de handelsovereenkomsten van de EU. Met haar versterkte markttoegangspartnerschap wil de EU ervoor zorgen dat ons bedrijfsleven bij uitvoer- en investeringsmogelijkheden in landen buiten Europa op gelijke voet kan concurreren.

Het verslag van de Commissie over handels- en investeringsbelemmeringen wordt sinds het begin van de economische crisis van 2008 jaarlijks gepubliceerd en gaat uit van de handels- en investeringsbelemmeringen op buitenlandse markten zoals die door Europese bedrijven zijn gemeld.

De Commissie heeft daarnaast het initiatief van de "markttoegangsdagen" in de lidstaten gelanceerd om kleinere bedrijven meer bewust te maken van de manier waarop de EU bij het aanpakken van de belemmeringen waarmee zij te maken hebben behulpzaam kan zijn. Binnen een tijdspanne van iets meer dan 12 maanden hebben al evenementen met lokale bedrijven plaatsgevonden in Denemarken, Spanje, Nederland, Litouwen, Portugal en Frankrijk.

Na het op 28 maart 2019 gepresenteerde 37e jaarverslag over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU is dit het tweede handhavingsverslag dat de Commissie in 2019 uitbrengt. Later dit jaar volgt nog een verslag over de vorderingen bij de uitvoering van de handelsovereenkomsten van de EU.

Meer informatie

Verslag over handels- en investeringsbelemmeringen

Factsheet

Lijst van de belemmeringen waarop het verslag betrekking heeft

Case studies

Link naar de markttoegangsdatabank voor het melden van handelsbelemmeringen

37e jaarverslag over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer