Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 mei 2019 11:09 

Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingen


Het wordt nog een spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingen. ‘We gaan tot het gaatje.’
De verrassende gang van zaken is het gevolg van de behandeling van het MAP6 in de commissie Leefmilieu. Daar werden dinsdag de opmerkingen van de Raad van State en de twee bevoegde adviesraden besproken. Nadien vroeg de oppositie bij monde van Bruno Tobback (SP.A) een tweede lezing.

Bij de behandeling daarvan vandaag ging Bart Caron (Groen) nog een stapje verder. Hij stelde voor een ‘reflectienota’ te schrijven, waarin hij inconsequenties zal opsporen en juridische bezwaren uitvlooien, onder andere over de impact op de beschermde natuurgebieden.
 
Dat betekent dat de stemming in de plenaire zitting een weekje opschuift en dus in electorale primetime valt.
 
‘Ja, dit is een vertragingsmanoeuvre, we gaan tot het gaatje’, geeft Caron toe. ‘Ik maak me geen illusies: de meerderheid zal ook over twee weken het voorliggende MAP6 goedkeuren. Maar ik wil ermee aantonen hoe belangrijk dit dossier is. De behandeling zal op die dag ongetwijfeld meer aandacht trekken.’
 
Een andere reden voor het uitstelgedrag van Caron en zijn mede-oppositieleden Tobback en Hermes Sanctorum (onafhankelijk) is dat ze niet opgezet zijn met de ‘botte’ manier waarop de meerderheid met de opmerkingen en vragen van de oppositie omging. ‘Al onze amendementen werden zonder meer van tafel geveegd’, betreurt Tobback. ‘Zelfs degene die van de pot gerukte regelingen rechttrekken zoals die over de vanggewassen die mestoverschotten moeten opnemen maar die niet op de plaatsen met zo’n teveel geplaatst moeten worden.’
 
Bart Dochy (CD&V) legt zich neer bij deze demarche van de oppositie. ‘Ze hebben dat recht, wij hadden er ergens rekening mee gehouden. Of er nu de 15de of de 22ste mei over gestemd wordt, dat zal het verschil niet maken.’
 
De CD&V’er begrijpt de wrevel bij de oppositie. ‘We luisteren naar hun opmerkingen maar we geven er geen gevolg aan. Dat frustreert. Ook wij zijn niet helemaal gelukkig met dit MAP6. Het is nu eenmaal een broos politiek compromis. Maar er komt ten minste zekerheid voor de mensen op het terrein over de bemestingsnormen.’
 
In volle campagnetijd is het de vraag of er eind mei voldoende parlementsleden zullen opdagen om mee te stemmen. Het Vlaams Parlement wordt niet ontbonden zoals zijn federale tegenhanger maar schort zijn werkzaamheden enkele weken voor de verkiezingen op. ‘Maar ieder parlementslid wordt geacht tot de 25ste beschikbaar te zijn’, zegt Bart Dochy. ‘Wat niet wegneemt dat een zitting samenroepen voor één dossier op zo’n moment wel erg ongebruikelijk is.’
 
Het MAP6 is een aanscherping van het vorige actieplan. Het is nodig omdat de nitraat- en fosfaatvervuiling van de Vlaamse waterlopen maar niet onder controle geraakt.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer