Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 mei 2019 23:17 

Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021


In de septemberverklaring van 24 september 2018 aan het Vlaams Parlement verwees de Vlaamse Regering naar de uitzonderlijke zomer van 2018, die ons confronteerde met de realiteit van de klimaatveranderingen naar een structureel plan tegen droogte en wateroverlast nog voor het einde van de legislatuur. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw gaf de VMM de opdracht om een plan uit te werken. Hierbij werd ook insteek gevraagd aan de CIW-partners, universiteiten, kennisinstellingen en sectororganisaties.
Op 28 februari 2019 werd een overlegmoment over het ontwerp van actieplan droogte en wateroverlast georganiseerd. Een weerslag van dit overleg is onderdeel 5.1 opgenomen. Eerder was al beslist om de structurele aanpak van waterschaarsteen wateroverlast in de stroomgebiedbeheerplannen te integreren.

Bestanden beschikbaar voor download:
Actieplan (2751.4 Kb)


  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer