Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2019 08:05 

Rekenen


Boeren en tuinders zijn zich bewust van de regelmatige crisissen. Ze denken vooral aan oplossingen in termen van kwaliteit, groei, innovatie, ...
Kortom, de teeltvoorwaarden die de sector voldoende crisisbestendig zouden maken.
Over de sector heen is het gemakkeliljker om grote toekomstplannen te maken.
De vraag blijft of dit wel haalbaar is voor je bedrijf, je gezin en jezelf als ondernemer?

Basis van alles is echter het financieel plaatje (heeft niets te maken met teelt)

 • Hoeveel vermogen zit in het bedrijf? 
 • Hoeveel vreemd vermogen zit in het bedrijf? 
 • Hoeveel kort opeisbaar vreemd vermogen zit er in het bedrijf? (kaskrediet of vast voorschot, leverancierskredieten). Net deze kort lopende kredieten zijn duur en zorgen voor de kwetsbaarheid van bedrijven. 

Voor veel ondernemers is dit een moeilijke opdracht. Je adviseurs kunnen deze berekening echter heel snel op papier krijgen: doe er beroep op.

Ook voor forfaitair belaste bedrijven is het mogelijk en zelfs noodzakelijk om een vermogensbalans te maken en begrijpen. 
Indien er in vorig(e) jaar veel verlies werd geleden, is een overstap naar een vereenvoudigde balans wellicht noodzakelijk om deze fiscale beroepsverliezen in volgende jaren te kunnen gebruiken als fiscaal voordeel. Carry back en carry forward is niet mogelijk voor forfaitair belaste bedrijven.

Wie in 2018 veel verliezen leed, kan nu nog de overstap maken door alle inkomsten en uitgaven werkelijk aan te geven in een vereenvoudigde boekhouding. Wie al in de algemene regeling zit voor BTW kan, heeft bijna geen extra werk. Bovendien kan je beter bewijzen hoe je bedrijf draait, voor het geval er extra steun komt voor bedrijven in nood. 

Hoe voorzie je de financiële toekomst? 
 • Is er er een kasplanning (prognose van inkomsten en uitgaven voor de volgende 12 maanden)?
  Gelieve er wel op te letten dat afbouw van leveranciersschuld, kaskrediet (10%) en vast voorschot ook meegenomen zijn in deze kasplanning: we zien veel kasplanningen waar dit is vergeten. 
 • Aangezien iedere prognose een schatting (fout) is, moet de ondernemer ook eens een scenario-analyse maken? 

Er zijn in de vorige jaren verschillende adviesprojecten ontwikkeld waar de voorlichters u kunnen ondersteunen bij de opmaak van deze tools.

Hoe zie je de toekomst in je sector?
 • "Iedere ondernemer moet een missie, visie en strategie hebben." 
  Dit is wellicht het moeilijkste: we zoeken samen met ondernemers mensen die hun toekomstvisie willen geven
 • Wat verwachten we van de export en import (!) ?
 • Hoe belangrijk zijn politieke beslissingen in Rusland, China, Zuid-Amerika op de markt? 
  Wat is het effect van de Brexit op je land- en tuinbouwproducten? 
 • Wat gaat de zorg voor klimaat, milieu en dierwelzijn kosten op langere termijn en hoe gaat de distributie dit terugbetalen? Of komen er grotere importstromen van concurrerende producenten uit de wereld, die deze kosten niet hebben?

Indien de visie op lange termijn onduidelijk is, gaan ondernemers van grote bedrijven meestal op kortere termijn investeren tot de horizon duidelijker wordt.

Praten over teeltvoorwaarden (supra) is leuk voor passie-boeren.
Weten wat en waar er te verdienen valt, is de basis voor ondernemersboeren van de toekomst.  Nieuwsflash
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
Voorwaarden van de erkenning als landbouwondernemingLees meer
 
 
Opvolging percelen vanaf 2019 ook met satellietgegevens Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer
 
 
Premiesubsidie brede weersverzekering Lees meer