Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2019 07:35 

Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019


Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties voor 2019

Bestanden beschikbaar voor download:
Formulier (1396.7 Kb)

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2018/162 van de Commissie van 23 november 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, en artikel 9, eerste lid, 1° en 4°, en tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties, artikel 5, 7 en 9;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 januari 2019;
Gelet op advies 65.462/3 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 10 juli 2015: het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties.

Art. 2. Het budget, vermeld in artikel 5, eerste lid, 1°, van het besluit van 10 juli 2015, bedraagt voor de oproep 2019 400.000 euro, voor 50% gefinancierd met Europese PDPO III-middelen en voor 50% gefinancierd met Vlaamse PDPO III-middelen.

Art. 3. De periode waarin de steunaanvragen ingediend kunnen worden, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van 10 juli 2015, loopt van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. De steunaanvragen worden gemaild naar ondernemen@lv.vlaanderen.be.

Art. 4. De officiële aanvraag voor het verkrijgen van de steun, vermeld in artikel 6, 2°, van het besluit van 10 juli 2015, wordt ingediend met het formulier dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Een producentenorganisatie waaraan, conform dit besluit, steun voor de oprichting van producentenorganisaties in de landbouwsector is toegekend, mailt elk jaar in januari een betalingsaanvraag naar ondernemen@lv.vlaanderen.be. Die betalingsaanvraag bevat de volgende gegevens:
1° de productie van de producentenorganisatie in het voorgaande jaar of de som van de productie van de individuele leden van de producentenorganisatie als niet de erkende producentenorganisatie, maar de individuele producenten belast zijn met de verkoop, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van 10 juli 2015;
2° het aangevraagde steunbedrag.
De steun wordt uitbetaald in februari.
In afwijking van het eerste en het tweede lid dient een producentenorganisatie in 2019 geen betalingsaanvraag in, en wordt de steun uitbetaald op basis van de steunaanvraag.

Brussel, 29 maart 2019.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer