Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 apr 2019 14:05 

Stadsbestuur Damme geeft negatief advies voor windmolens in Lapscheure


De firma Aspiravi NV botst op een stevige drempel in haar voornemen om drie windmolens te plaatsen langs de expresweg in Lapscheure. Het Damse stadsbestuur gaf namelijk een negatief advies aan de vergunningverlenende overheid, de provincie West-Vlaanderen.

De firma Aspiravi NV is lang nog niet zeker dat het effectief de gewenste drie windturbines zal kunnen plaatsen in Lapscheure nabij de expresweg, tussen Knokke en Antwerpen, nu het stadsbestuur van Damme haar advies heeft uitgebracht ten aanzien van de provincie West-Vlaanderen, die de vergunningverlenende overheid is.
 
"Wij hebben in dit dossier alle pro's en contra's afgewogen en zijn tot het besluit gekomen dat er op vandaag onvoldoende elementen op tafel liggen om een gunstig advies uit te brengen", zegt Dams schepen voor Milieu Bart Desutter (CD&V). "De windmolens zouden immers ingeplant worden in en hebben een impact op een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bovendien hebben we aanwijzingen dat de eventuele inplanting van deze drie windmolens de aanzet kan zijn om ook meerdere turbines in verdere lijnen in te plannen. Daardoor zou de draagkracht van ons grondgebied schromelijk overschreden worden."
 
De schepen wijst er verder op dat de termijn om de ingediende bezwaarschriften te evalueren, net als in de buurgemeenten, bijzonder kort was. Het Damse stadsbestuur stelt uit te kijken naar het advies van de gespecialiseerde instanties of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en normen in de regelgeving en wil ook bekijken of de ingediende bezwaren die op deze aspecten betrekking hebben afdoende kunnen worden weerlegd. In haar verduidelijking rond de keuze voor het negatief advies laat het Damse stadsbestuur ook verstaan dat het draagvlak bij en de mogelijkheid tot participatie door de lokale bevolking in de aanvraag onvoldoende aanwezig is.
 
"In het gemeenteraadsbesluit van januari 2018 hadden we ook gestipuleerd dat er een participatie van 35 % voor de lokale bevolking moest gegarandeerd worden. Daarmee kan het draagvlak bij de lokale bevolking verhoogd worden, en gaat de winst niet uitsluitend naar de grondeigenaars en de projectontwikkelaar. We hebben deze eis aan Aspiravi voorgelegd, maar daar is tot op heden nog geen reactie op gekomen", verduidelijkt schepen Bart Desutter.
 
"Wij zijn dus duidelijk geen vragende partij, integendeel, maar mocht de Provincie het project toch vergunnen, dan pleiten we ervoor om de vergunning tot 20 jaar te beperken. Misschien zijn er dan nieuwe technologieën voorhanden om groene energie op te wekken, die een mindere impact op ons landschap hebben dan windmolens."  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
BacteriŽn spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer