Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 apr 2019 14:05 

Stadsbestuur Damme geeft negatief advies voor windmolens in Lapscheure


De firma Aspiravi NV botst op een stevige drempel in haar voornemen om drie windmolens te plaatsen langs de expresweg in Lapscheure. Het Damse stadsbestuur gaf namelijk een negatief advies aan de vergunningverlenende overheid, de provincie West-Vlaanderen.

De firma Aspiravi NV is lang nog niet zeker dat het effectief de gewenste drie windturbines zal kunnen plaatsen in Lapscheure nabij de expresweg, tussen Knokke en Antwerpen, nu het stadsbestuur van Damme haar advies heeft uitgebracht ten aanzien van de provincie West-Vlaanderen, die de vergunningverlenende overheid is.
 
"Wij hebben in dit dossier alle pro's en contra's afgewogen en zijn tot het besluit gekomen dat er op vandaag onvoldoende elementen op tafel liggen om een gunstig advies uit te brengen", zegt Dams schepen voor Milieu Bart Desutter (CD&V). "De windmolens zouden immers ingeplant worden in en hebben een impact op een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bovendien hebben we aanwijzingen dat de eventuele inplanting van deze drie windmolens de aanzet kan zijn om ook meerdere turbines in verdere lijnen in te plannen. Daardoor zou de draagkracht van ons grondgebied schromelijk overschreden worden."
 
De schepen wijst er verder op dat de termijn om de ingediende bezwaarschriften te evalueren, net als in de buurgemeenten, bijzonder kort was. Het Damse stadsbestuur stelt uit te kijken naar het advies van de gespecialiseerde instanties of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en normen in de regelgeving en wil ook bekijken of de ingediende bezwaren die op deze aspecten betrekking hebben afdoende kunnen worden weerlegd. In haar verduidelijking rond de keuze voor het negatief advies laat het Damse stadsbestuur ook verstaan dat het draagvlak bij en de mogelijkheid tot participatie door de lokale bevolking in de aanvraag onvoldoende aanwezig is.
 
"In het gemeenteraadsbesluit van januari 2018 hadden we ook gestipuleerd dat er een participatie van 35 % voor de lokale bevolking moest gegarandeerd worden. Daarmee kan het draagvlak bij de lokale bevolking verhoogd worden, en gaat de winst niet uitsluitend naar de grondeigenaars en de projectontwikkelaar. We hebben deze eis aan Aspiravi voorgelegd, maar daar is tot op heden nog geen reactie op gekomen", verduidelijkt schepen Bart Desutter.
 
"Wij zijn dus duidelijk geen vragende partij, integendeel, maar mocht de Provincie het project toch vergunnen, dan pleiten we ervoor om de vergunning tot 20 jaar te beperken. Misschien zijn er dan nieuwe technologieën voorhanden om groene energie op te wekken, die een mindere impact op ons landschap hebben dan windmolens."  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer