Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 apr 2019 14:05 

Stadsbestuur Damme geeft negatief advies voor windmolens in Lapscheure


De firma Aspiravi NV botst op een stevige drempel in haar voornemen om drie windmolens te plaatsen langs de expresweg in Lapscheure. Het Damse stadsbestuur gaf namelijk een negatief advies aan de vergunningverlenende overheid, de provincie West-Vlaanderen.

De firma Aspiravi NV is lang nog niet zeker dat het effectief de gewenste drie windturbines zal kunnen plaatsen in Lapscheure nabij de expresweg, tussen Knokke en Antwerpen, nu het stadsbestuur van Damme haar advies heeft uitgebracht ten aanzien van de provincie West-Vlaanderen, die de vergunningverlenende overheid is.
 
"Wij hebben in dit dossier alle pro's en contra's afgewogen en zijn tot het besluit gekomen dat er op vandaag onvoldoende elementen op tafel liggen om een gunstig advies uit te brengen", zegt Dams schepen voor Milieu Bart Desutter (CD&V). "De windmolens zouden immers ingeplant worden in en hebben een impact op een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bovendien hebben we aanwijzingen dat de eventuele inplanting van deze drie windmolens de aanzet kan zijn om ook meerdere turbines in verdere lijnen in te plannen. Daardoor zou de draagkracht van ons grondgebied schromelijk overschreden worden."
 
De schepen wijst er verder op dat de termijn om de ingediende bezwaarschriften te evalueren, net als in de buurgemeenten, bijzonder kort was. Het Damse stadsbestuur stelt uit te kijken naar het advies van de gespecialiseerde instanties of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en normen in de regelgeving en wil ook bekijken of de ingediende bezwaren die op deze aspecten betrekking hebben afdoende kunnen worden weerlegd. In haar verduidelijking rond de keuze voor het negatief advies laat het Damse stadsbestuur ook verstaan dat het draagvlak bij en de mogelijkheid tot participatie door de lokale bevolking in de aanvraag onvoldoende aanwezig is.
 
"In het gemeenteraadsbesluit van januari 2018 hadden we ook gestipuleerd dat er een participatie van 35 % voor de lokale bevolking moest gegarandeerd worden. Daarmee kan het draagvlak bij de lokale bevolking verhoogd worden, en gaat de winst niet uitsluitend naar de grondeigenaars en de projectontwikkelaar. We hebben deze eis aan Aspiravi voorgelegd, maar daar is tot op heden nog geen reactie op gekomen", verduidelijkt schepen Bart Desutter.
 
"Wij zijn dus duidelijk geen vragende partij, integendeel, maar mocht de Provincie het project toch vergunnen, dan pleiten we ervoor om de vergunning tot 20 jaar te beperken. Misschien zijn er dan nieuwe technologieën voorhanden om groene energie op te wekken, die een mindere impact op ons landschap hebben dan windmolens."  Nieuwsflash
 
Overhandiging suggesties Burgerplatform Leefbaar E403Lees meer
 
 
Pluimveeslachterij Lammens in Torhout failliet Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in BelgiëLees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Amerikaanse sojaboeren kunnen bonen niet uitvoeren door handelsoorlog met China Lees meer
 
 
Geen notering meer voor BintjeLees meer
 
 
West-Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen nieuwe hoogspanningslijn VentilusLees meer
 
 
Let op voor rundveeziekte BesnoitioseLees meer
 
 
Gemeente voor de toekomstLees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
Over het al of niet verbod van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorthalonil Lees meer
 
 
HandelsbelemmeringenLees meer
 
 
“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verderLees meer
 
 
Officiële zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juniLees meer
 
 
Grote bedrijven beloven plastic en ander verpakkingsafval terug te dringen Lees meer