Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 23 feb 2019 22:06 

Jos De Meyer: “Het was een voorrecht Vlaams volksvertegenwoordiger te mogen zijn…”


Vlaams parlementslid Jos De Meyer zal in mei 2019 niet meer op de lijst staan. “Gezien mijn leeftijd en de ernstige ziekte van mijn echtgenote heb ik beslist om geen kandidaat meer te zijn bij de komende parlementsverkiezingen. Het is tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Het was een voorrecht om gedurende 27,5 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator te mogen zijn,” aldus Jos De Meyer. “Ik heb steeds mijn plicht gedaan en ik zal werken tot de laatste dag van mijn mandaat.”

Onderwijs en landbouw …

Gedurende zijn volledige parlementaire carrière was De Meyer lid van de commissie Onderwijs. Geen staatspedagogiek, maar respect voor de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en vertrouwen in de schoolteams, dat was zijn uitgangspunt voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarnaast heeft hij steeds geijverd voor de mogelijkheid tot vernieuwing van schoolinfrastructuur en voor de omkadering van technische en beroepsgerichte opleidingen.

Jos De Meyer was legislatuuroverschrijdend voorzitter van de commissie Landbouw. “Duurzame landbouw (zowel economisch, sociaal als ecologisch) vergt een faire prijs en voldoende grond. Schaalverandering en diversificatie zijn allebei antwoorden op de vele uitdagingen van de sector. Ik heb veel respect voor de voortdurende innovatie en investeringen van de land- en tuinbouwers om te voldoen aan de vele maatschappelijke verwachtingen,” aldus Jos De Meyer.

Het Waasland, mijn thuishaven

Jos De Meyer had ook grote belangstelling voor de leefbaarheid van het Waasland.

Bij de noodzakelijke economische ontwikkeling van de Linkerscheldeoever en de Waaslandhaven vroeg hij daarom ook duidelijk respect voor de open ruimte en voor de landbouw, de leefbaarheid van de regio, aandacht voor de zware mobiliteitsdruk vanuit de Haven en voldoende zeggingskracht in de Waaslandhaven vanuit het Waasland.

Polarisatie is niet mijn stijl…

“De verruwing en het polariserend klimaat in de politiek zijn niet mijn stijl. Men verwacht van politici visie, samenwerking en oplossingen. De overdreven positioneringsdrang van sommige collega’s is op dit vlak contraproductief,” aldus De Meyer.

Jos De Meyer blijft “met veel overtuiging en inzet” gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, waar hij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer nog de meeste stemmen haalde van zijn partij

Jos De Meyer, Vlaams parlementslid

 www.josdemeyer.be  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer