Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 dec 2018 15:34 

Ziekte van Newcastle: versoepelingen van maatregelen voor hobbyhouders


Op 03/12/2018 is er een Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Deze wijzigingen betekenen voor de hobbyhouders de terugkeer naar een normale situatie.

 

  Tentoonstellingen en verzamelingen

Een deel van de versoepelingen hebben betrekking op de tentoonstellingen en verzamelingen van pluimvee of vogels andere dan openbare markten. Op deze evenementen zijn volgende bepalingen van kracht: de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV moet op de hoogte zijn, aanwezigheid van een dierenarts, er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers, alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn door een dierenarts en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een vaccinatieattest opgesteld door deze dierenarts. Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet.

Verkopen van pluimvee

Het is weer toegestaan voor hobbyhouders om hun pluimvee direct te verkopen aan andere hobbyhouders. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden.

Het nieuwe Ministerieel Besluit stipuleert ook dat een hobbyhouder pluimvee mag verkopen aan pluimveehandelaars, maar enkel onder welbepaalde voorwaarden:
  • de hobbyhouder moet geregistreerd zijn in Sanitel OF
  • het pluimvee moeten geringd zijn met een gesloten pootring.

In beide gevallen moet het pluimvee minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verhandelen gevaccineerd zijn door de dierenarts. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts.

Voor meer informatie, kan u terecht op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

Over de ziekte van Newcastle

Op 27 april 2018 werd voor de eerste keer sinds 1998 de ziekte van Newcastle vastgesteld in ons land bij sierkippen van een hobbyhouder. De daaropvolgende maanden werden er nog 19 nieuwe uitbraken vastgesteld in ons land, 16 bij hobbyhouders en 3 bij professionelen.
In alle gevallen werd een nieuwe virusstam geïdentificeerd, die reeds gekend was van uitbraken in Zuidoost-Azië, in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika en Zuidoost-Europa.

De mens is in niet gevoelig voor deze ziekte. Ook de consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt geen enkel risico.

Meer details over de maatregelen zijn terug te vinden via Newcastle disease
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550


  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer