Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 jun 2018 20:50 

Vlasseizoen 2018 en vlasmarkt


De uitzaai van vezelvlas in België voor 2018 zou, volgens decijfers van de verzamelaanvragen in Vlaanderen en in Wallonië, met ongeveer 6% zijn gedaald vis-à-vis 2017 tot ongeveer 15.500 ha (dit is terug op het niveau van het jaar 2016).
Wellicht zit de slechtere oogst van 2017 hier onder meer voor iets tussen. De droogte van 2017 had immers hard toegeslagen in de lage landen en in het noordelijkste deel van Frankrijk. We gaan ervan uit dat ook in Nederland de uitzaai iets zal gedaald zijn, voor Frankrijk hebben we nog geen onmiddellijke indicaties.

TEELT 2018
Door de neerslag van eind maart is de uitzaai 2018 in de meeste  gevallen voor België ietwat verlaat.
Gezien echter de relatief hoge temperaturen in april en vooral  in mei lijkt de groei en de rijping van het vlas toch snel te gaan  en is de latere uitzaai hierdoor (tijdsgewijze) reeds geheel of  gedeeltelijk gecompenseerd.
De toestand van de percelen is divers. Het hemelwater dat is  uitgevallen was soms nogal plaatselijk en via felle onweders,  maar in het algemeen genomen is de staat van de groeite toch  een stuk beter dan in 2017. Niettegenstaande dat, “c’est juin qui  fait le lin”, en het is nog eventjes afwachten wat de laatste weken  vóór het slijten zullen brengen.

ERKENNING DROOGTE 2017 IN WALLONIË
Ondertussen is ook Wallonië verder opgeschoten met de erkenning  van de droogte van 2017, echter alleen voor tijdelijk en permanent  grasland en voor “vezelvlas”. Dit laatste is dus wel goed nieuws!
Op het moment van dit nummer van Vlasberichten zijn nog géén  bedragen van schadeloosstelling in Wallonië gekend. We houden  de betrokken vlasbedrijven uiteraard eerstelijns op de hoogte  van zodra méér nieuws.

DE “MARKTEN”
Hier valt eigenlijk weinig nieuws te melden. Zowel voor langevezels als voor korte vezels blijft de marktvraag relatief goed, aan méér dan behoorlijke verkoopsprijzen. De voorraden aan lange vezels zijn ondertussen verder afgenomen (quasi nihil) en het is nu hopen op een behoorlijke groeite voor 2018 zowel in volume als in kwaliteit.
Ondertussen zijn ook de cijfers voor België gekend (t.e.m. april2018, dus tot op 2 maanden van een volledige campagne 2017- 2018). Hierna de relatieve omzet (Tonnage x gecumuleerde verkoopprijs) in % t.o.v. de referentiebasis 2008 (referentiejaar groeite 2008 – campagne 2008/2009), alsook de evolutie van het Belgische areaal t.o.v. ditzelfde referentiejaar.
Uiteraard houden onderstaande curven géén rekening met de relatieve evolutie van de kosten (energie, salaris, huur percelen, afschrijving machines, ...) en/of wijzigingen in betalingsrechten over deze 10-jarige periode.  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
CoŲrdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaÔs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaÔs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ďt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer