Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 feb 2024 08:46 

Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket


De verzamelaanvraag 2024 is beschikbaar op het e-loket Landbouw en Zeevisserij voor het indienen van de perceelsaangifte en de steunaanvragen. Land- en tuinbouwers hebben hiervoor de tijd tot en met dinsdag 30 april 2024.

Een handig overzicht van alle mogelijke ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen  is terug te vinden in de omslag met de papieren verzamelaanvraag en op de website. Landbouwers kunnen de nieuwigheden raadplegen in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag).

Verzamelaanvraag, Betalingsrechten en Landbouwerkenmerken op e-loket

Voor land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het vanaf maandag 26 februari mogelijk om de verzamelaanvraag 2024 in te dienen op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is dinsdag 30 april. De uiterste wijzigingsdatum is vrijdag 31 mei. Steun voor ecoregelingen of agromilieuklimaatmaatregelen kan aangevraagd worden tot de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. De enige uitzondering is ‘voorjaarsbraak met late inzaai mais’ die uiterlijk op 30 april moet aangevraagd zijn.

De waarde en het aantal beschikbare betalingsrechten is te vinden onder de tegel ‘Betalingsrechten’. Daar kunnen ook overdrachten worden ingediend. Overdrachten van toepassing op campagne 2024 moeten ten laatste op 31 mei ingediend zijn.

Steun via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De steun (met uitzondering van de AMKM - behoud van lokale veerassen) wordt toegekend aan actieve landbouwers in het kader van het GLB. Hiervoor moeten meerdere voorwaarden vervuld zijn. Informatie over actieve landbouwer kan in de toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ (op het e-loket onder Klantgegevens) geraadpleegd worden.

Naast basisinkomensteun en steun voor jonge landbouwers, krijgen landbouwers opnieuw een aanvullende herverdelende inkomenssteun. Voor een aantal ecoregelingen, zoals de ecoregeling voedermanagement, is het steunbedrag opgetrokken in 2024.

In een volgend persbericht zullen aanpassingen ten opzichte van vorig jaar verder worden toegelicht. Een greep uit de belangrijkste wijzigingen in het GLB en de verzamelaanvraag:

·        Voor condtionaliteit zijn de belangrijkste nieuwigheden in 2024

o  In 2024 moet u de gewasrotatie op bedrijfsniveau naleven. Op 1/3 van het in aanmerking komend bouwland moet u een andere hoofdteelt of een tussenteelt inzaaien ten opzichte van 2023.

o  Ook het areaal niet-productieve-elementen moet worden ingevuld. In 2024 kan dit uitzonderlijk ook door op 4% van het bouwland ofwel niet productieve elementen zoals kleine landschapselementen of braak aan te leggen, of vanggewassen in te zaaien waarvan de oppervlakte volledig meegeteld wordt (met een wegingsfactor 1), of een combinatie van deze.

De informatiefiches omtrent Conditionaliteit zijn ter beschikking op de website van het agentschap onder ‘Bedrijfsvoering’ – ‘Conditionaliteit en Randvoorwaarden’ www.vlaanderen.be/landbouw/conditionaliteit

·        Precisielandbouw moet u aanvragen in het aparte voorziene scherm, samen met een aangifte van de percelen waar u deze precisielandbouw zal toepassen.

·        Vanaf het tweede jaar van een vaste meerjarige verbintenis worden de bijkomende bestemmingen automatisch voorgedrukt.

·        De steun voor eiwitteelt onder de eenjarige ecoteelten kan nu ook op kleinere percelen zolang u dit op minstens 0,50 ha in totaal aanvraagt voor uw bedrijf.

·        De aanbreng van organische koolstof op percelen kan vanaf 2024 ook op percelen met blijvende teelten (blijvend grasland valt hier niet onder)

·        De bufferstroken bloemenmengsel en graskruidenmengsel mogen vanaf 2024 ook grenzen aan percelen met blijvende teelten (blijvend grasland valt hier niet onder).

Alle wijzigingen zullen in maart ook via webinars verder worden toegelicht. De aankondiging van de webinars zal gebeuren via de nieuwsflash die wordt uitgestuurd in maart  en via de website www.vlaanderen.be/landbouw   

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, tijdens de kantooruren

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘hulp nodig’-knop van het e-loket.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kunnen landbouwers en consulenten bellen naar 02 214 48 48. Tijdens de campagne van de verzamelaanvraag kan er van 1 maart tot 31 mei via een keuzemenu gekozen worden voor vragen omtrent de verzamelaanvraag, waarna experten u te woord zullen staan en eventueel samen het probleem kunnen bekijken.

Heeft u als landbouwer zelf geen computer of internet? Dan neemt u best contact op via 02 214 48 48 om te horen wat de mogelijkheden zijn voor het indienen van de verzamelaanvraag.

Hou er rekening mee dat contact opnemen enkel tijdens de kantooruren bereikbaar mogelijk is.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer