Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 feb 2024 08:43 

7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie


Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij maakt 7,4 miljoen euro vrij voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. Er is een budget beschikbaar van 4 miljoen euro VLIF innovatiesteun voor landbouwers die projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet op niveau van hun landbouwbedrijf. Bijkomend is 2,4 miljoen euro steun gereserveerd voor operationele groepen rond innovatie en samenwerking. Tot slot wordt 1 miljoen euro steun uitgetrokken voor demonstratieprojecten met het oog op duurzaam nutriëntenbeheer en reductie van broeikasgassen.

VLIF Innovatie

Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Via projectsteun kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun. Aanvragers kunnen een project uitwerken rond reductie van emissies in de veehouderij of rond een thema naar keuze. Een deel van het budget is voorbehouden voor projecten rond reductie van emissies.

Voor de oproep 2024 is een totaal budget van 4 miljoen euro gereserveerd.

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Een operationele groep bestaat minstens uit (actieve) landbouwers en/of producentenorganisaties, en in functie van de projectdoelstellingen aangevuld met onderzoekers, adviseurs, andere actoren uit de agrobusiness-keten, brancheorganisaties, andere ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, …

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van innovatieve producten, diensten, processen, methoden of technieken in projecten van EIP-innovatie. Projecten van EIP-samenwerking bieden de mogelijkheid om blijvende innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren te creëren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject nog onvoldoende matuur is, is er de mogelijkheid om een eenjarig voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

Voor elk van deze types EIP-projecten kunnen projecten rond een thema naar keuze aangevraagd worden. Een deel van het budget voor EIP-innovatie is voorbehouden voor projecten met het oog op de reductie van broeikasgassen.

Onder de categorieën EIP-samenwerking en EIP-Samenwerking voorbereiding is een deel van het budget voorbehouden voor projecten met als thema’s “Samenwerking in de eiwitketen” of “valorisatie nevenstromen”.

Voor de oproep 2024 is 2,4 miljoen euro gereserveerd voor EIP-projecten innovatie en samenwerking.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken, worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. De thema’s van deze oproep zijn ‘Duurzaam nutriëntenbeheer’ en ‘Reductie van broeikasgassen’.

Voor de oproep 2024 is 1 miljoen euro steun gereserveerd.

Praktische informatie voor VLIF innovatie, EIP – operationele groepen en demonstratieprojecten

Van 1 maart tot en met 30 april 2024 kunnen projecten ingediend worden voor elk van deze drie oproepen.

De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027  dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Meer gedetailleerde info over de specifieke oproepen vindt u terug op volgende websites:

- VLIF innovatie: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers

- EIP-operationele groepen: www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen     

- Demonstratieprojecten: www.vlaanderen.be/landbouw/demo 

 

 

 

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vůůr 30 april inLees meer