Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jun 2022 09:30 

West-Vlaanderen compenseert uitstoot Provinciale vloot via 10 ‘koolstofboeren’


De Provincie wil met een nieuw project de totale CO2-uitstoot van haar provinciale vloot dienstvoertuigen compenseren.
De Provincie West-Vlaanderen heeft, na een oproep aan geïnteresseerde landbouwers, een overeenkomst afgesloten met 10 landbouwers die CO2 zullen vastleggen in de bodem om zo de uitstoot van de dienstvoertuigen uit de provinciale vloot te gaan compenseren. Het gaat om een totale compensatie van 178,38 ton CO2 voor een jaar.

De landbouwers worden hierin begeleid door het Provinciaal onderzoekscentrum Inagro uit Roeselare. De subsidies worden voorzien vanuit de provinciale klimaatwerking.

Koolstofboeren
De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, en zo klimaatopwarming tegen te gaan, maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems.

Carbon farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Samen met de partners uit Nederland, Noorwegen en Duitsland schreven Innovatiesteunpunt en Inagro een handleiding voor landbouwers om koolstofopslag toe te passen in de praktijk. De Vlaamse partners werkten de handleiding verder uit met specifieke regionale accenten. Ze brachten de best toepasbare technieken voor Vlaanderen in kaart.

Provinciaal reglement “subsidiëring van carbon farming technieken”
Op 24 februari 2022 keurde de provincieraad een reglement  “subsidiëring van carbon farming technieken” goed. Het betreft een proefproject waarbij dit reglement loopt van 1 maart 2022 tot 28 februari 2023.

De doelstelling van het reglement is tweeledig. Enerzijds wordt de lokale CO2 van de uitstoot van dienstvoertuigen van de provinciale vloot gecompenseerd door de CO2 duurzaam vast te leggen in de bodem en zo bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Anderzijds wordt er meer koolstof opgeslagen in de bodem, wat zal leiden tot betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant. Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.

Door middel van een subsidie (50 euro per opgeslagen ton CO2) ten voordele van West-Vlaamse land- en tuinbouwers geeft de Provincie een stimulans om bijkomende technieken toe te passen die bewezen hebben dat ze CO2 doen opslaan in de bodem. Het gaat o.a. om het maximaal inzetten van groenbedekkers en onderzaai, bijkomend compost gebruiken, grasland aangepast beheren, het gebruik van vaste organische mest en het toepassen van een verruimde teeltrotatie.

10 boeren worden Provinciale koolstofboeren
Tien landbouwers zijn bereid om in te stappen in het proefproject. Ze zullen met hun maatregelen een totaal van 178,38 ton CO2 op één jaar compenseren voor een subsidiebedrag van 8.918,81 euro. Dat is gelijkwaardig aan de uitstoot van 1 miljoen km met de auto. De dienstvoertuigen van de Provinciale vloot leggen op een jaar zo’n 616.413 km af.

Samen realiseren de landbouwers hiervoor 9 hectare onderzaai onder maïs, 22 hectare inzaai van groenbedekkers, 29 hectare waarop bijkomende compost gebruikt wordt, 10 hectare verruimde teeltrotatie, 2,5 hectare aangepast graslandbeheer en 4 hectare waarop de combinatie van groenbemester en compost wordt toegepast.

Na dit eerste proefjaar wordt de werking geëvalueerd en mogelijks verlengd en uitgebreid.

 


  Nieuwsflash
 
Groen voor bouwshiftLees meer
 
 
Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023Lees meer
 
 
Vergunningsdossiers raadplegen nu ook digitaal Lees meer
 
 
Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet Lees meer
 
 
Britten hebben de duurste winkelkarLees meer
 
 
Canada zoekt agrarische immigranten om sector op peil te houden Lees meer
 
 
Gemiddeld €329/ha per jaar (gewone) pachtLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomst aan te vragen Lees meer
 
 
Uitzaai suikerbieten 2023 en regels van de dynamiek Lees meer
 
 
BFA maakt resultaten 2022 bekendLees meer