Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 11:31 

Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw


De landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen maakt zich grote zorgen over de komst van een mogelijke bovengrondse Ventilus 380kVA hoogspanningslijn.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (136.6 Kb) Antwoord (45.9 Kb)

De meeste West-Vlaamse landbouwers gebruiken immers fijn afgestelde en gps-gestuurde landbouwmachines die vaak aangestuurd worden via  sensoren in de landbouwgronden; machines die ernstig verstoord kunnen raken door externe stralingseffecten van o.a. dergelijke bovengrondse hoogspanningslijnen.

Ook de veeteeltsector stelt zich meer en meer vragen over de effecten van dergelijke straling op de gezondheid van de veestapel die onder of in de buurt van dit type bovengrondse hoogspanningslijn permanent graast of in stallen verblijft.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 643, waarvan ik in primeur een kopie als bijlage voeg (dit antwoord zal pas binnen 14 dagen op de website van het Vlaams parlement gepubliceerd worden), geeft de Vlaamse minister van Omgeving voor het eerst expliciet toe dat bovengrondse 380kVA hoogspanningslijnen zoals de geplande Ventilus-verbinding, wel degelijk verstorende effecten kunnen hebben op precisielandbouw.

Meer zelfs, minister Zuhal Demir bekent bovendien dat er op dit ogenblik geen eenduidige wetenschappelijke conclusies te trekken zijn wat betreft de mogelijk directe effecten van elektromagnetische velden van een bovengrondse 380 kVA hoogspanningslijn op de gezondheid, het stressniveau, het dierenwelzijn of de productie van dieren binnen of buiten gebouwen, waarbij zij expliciet stelt dat er absoluut nood is aan het systematisch opvolgen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot impact van magnetische velden op de landbouwbedrijfsvoering.

De bezorgdheden van de landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen blijken dus terecht en zeer gegrond.  Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Zuhal Demir en de overige ministers in de huidige Vlaamse Regering (waaronder landbouwminister Hilde Crevits) deze bezorgdheden volkomen negeert en nog steeds niet resoluut voor een ondergrondse Ventilus-verbinding op gelijkstroom kiezen.

 


  Nieuwsflash
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen Lees meer
 
 
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Droogte 2022: klimaatverandering voelenLees meer
 
 
Droogte 2022: we zullen er moeten aan wennenLees meer
 
 
Oorlog Oekra´ne: Frankrijk ontvangst 400 mio euro van Europa voor steun van de boerenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Droogte 2022: Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water Lees meer
 
 
Droogte 2022: agro-meteo berichten (30/4)Lees meer
 
 
Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder ma´s Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer