Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 okt 2021 08:04 

Europese aanpak en Vlaams steunpakket voor varkenssector


De varkenssector in Vlaanderen staat onder zware druk. De Belgische prijzen die onze varkenshouders ontvangen liggen op dit moment bij de laagste van Europa. Tegelijk zijn de voederkosten de afgelopen maanden bijzonder hard gestegen. De situatie is dermate kritiek dat crisismaatregelen nodig zijn om de financiële positie van ruim 3.800 gezinnen in Vlaanderen te beschermen en tegelijk de transitie naar een meer duurzame productie mogelijk te maken. De Vlaamse regering maakt hiervoor in totaal 16 miljoen euro vrij. Minister Crevits vraagt ook een structurele aanpak op Europees niveau tijdens de Raad van Landbouwministers die vandaag samenkomt in Luxemburg.

“Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar door de lage prijzen die ze voor hun dieren krijgen en de sterk oplopende kosten. Het probleem situeert zich in de markt die niet naar behoren werkt. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten, als de warenhuizen moeten nu aan één zeel trekken zodat de varkenshouders een betere prijs krijgen. Als Vlaamse regering erkennen we dat de sector in moeilijkheden zit. Om erger te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen om de varkenshouders bij te staan. Er gaat hierbij aandacht naar liquiditeit, duurzaamheid en promotie. Ook tijdens de Europese landbouwraad trekken we aan de alarmbel.” – Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

De varkenssector is een van de belangrijkste subsectoren binnen de Vlaamse agrovoedingsketen. Door de Afrikaanse varkenspest in 2018 die de export tot vandaag verstoort, de coronacrisis die logistieke problemen teweeg bracht en de stijgende prijzen voor veevoeder, maakt het een diepe crisis door. De situatie kent zowel een financiële als mentale weerslag voor ruim 3.800 familiale bedrijven in Vlaanderen die vandaag niet rondkomen. Zij krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt. Omwille van de Afrikaanse varkenspest ontvangen de Belgische varkenshouders ook al 3 jaar aan een stuk minder dan hun buitenlandse collega’s hoewel ze met even hoge kosten te kampen hebben.

Vlaamse regering erkent moeilijkheden in sector

De Vlaamse regering erkent de problematische situatie in de varkenssector en voorziet op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de nodige steunmaatregelen. De focus ligt daarbij op een beter inkomen voor de sector, maar ook op investeringen op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn.  

Concreet zal minister Crevits voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich onderscheiden op vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen Vlaamse en seizoensgebonden producten te kiezen, zal minister Crevits samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan.  

De Vlaamse regering maakt voor dit pakket 16 miljoen euro vrij, maar wijst erop dat de overheid de moeilijkheden in de sector niet alleen kan oplossen. De hele keten zal zich moeten engageren om de problematiek aan te pakken. Minister Crevits heeft onlangs een breed overleg gehouden met alle betrokkenen, van boer tot winkelier, en verwacht binnenkort voorstellen van acties. Volgende week brengt de minister alle spelers terug aan tafel.

Europese landbouwraad

Daarnaast vraagt Vlaams minister Hilde Crevits ook aan Europa structurele maatregelen tijdens de Europese landbouwraad die vandaag en morgen plaatsvindt. Het gaat over de toestemming van de Europese commissie om het activeren van ‘uitzonderlijke maatregelen’ in de varkenssector, zoals ook het geval was tijdens de Ruslandcrisis in 2015 en 2016 voor verschillende sectoren. Op die manier kan een betere marktwerking gecreëerd worden voor de varkenshouders en  kan de sector ook gerichter ondersteund worden. Ook vrijwillige productiebeperking in de varkenssector moet op tafel komen te liggen aldus Minister Crevits.  

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Droogte 2022: Frankrijk richt crisiscel opLees meer
 
 
Aanhoudende droogte 2022: West-Vlaamse boeren lijden zware verliezenLees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Droogte 2022: grondwaterstanden verder gedaald Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Droogte 2022: zomer houdt aan tot in septemberLees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Stevige groeicijfers voor de Vlaamse agrohandel in 2021 Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer