Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 mrt 2021 15:46 

Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven


Op 29 januari 2021 werd een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in de gemeente Deerlijk, provincie West-Vlaanderen. Om een verdere verspreiding van het virus te vermijden werd rond het pluimveebedrijf een beschermingsgebied en een toezichtsgebied ingesteld.

Het FAVV voerde vorige week een eindmonitoring uit, hierbij werden geen nieuwe besmettingen ontdekt. In de nacht van 28 februari op 1 maart werd daarom het toezichtsgebied opgeheven. Het blijft belangrijk dat de professionele bedrijven de bioveiligheidsmaatregelen goed opvolgen!

Sinds 15 november is elke houder van pluimvee verplicht om zijn dieren op te hokken of af te schermen met een net, ook indien men slechts enkele kippen houdt. De ophokplicht zal blijven gelden zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels bestaat. Hou er rekening mee dat de ophokplicht nog tot het voorjaar kan gelden.

Een aantal tips om de ophokplicht voor pluimvee – die nog steeds geldt voor het hele land – aangenamer te maken.

Het FAVV geeft graag enkele tips om deze verplichting correct na te leven en de dieren toch goede levensomstandigheden te geven:

1. Kippen en ander pluimvee hoeven niet opgesloten binnen te zitten, het volstaat om hen buiten te laten rondlopen en hen af te schermen met een net. Op die manier wordt contact met wilde vogels vermeden.
2. Je zet de voederbank best binnen om hongerige wilde vogels niet aan te trekken. De drinkbak kan buiten blijven staan, maar moet worden afgeschermd.
3. Voorzie voldoende beweegruimte voor de dieren. Indien dit mogelijk is kan je bijvoorbeeld met hoogtes werken of een afdak maken en het afsluiten af met gaas.
4. De ophokplicht zorgt ervoor dat de kippen minder vrijheid hebben. Dit kan leiden tot een neiging van ‘pikgedrag’. Bezorg de kippen afleiding door ze bijvoorbeeld extra stro te geven, groenten omhoog te hangen, hen een kippenpiksteen of maiskolf te geven,…

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Het vogelgriepvirus is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Het virus dat momenteel circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Meer informatie over het vogelgriepvirus:

http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer