Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 sep 2020 16:14 

Investeren om duurzaamheid te realiseren


Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector waar de focus ligt op circulaire economie en economische relance in het kader van de coronacrisis.

Dat heeft ze bekend gemaakt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw die morgen en overmorgen in de vijf provincies plaats vindt. Landbouwers, bedrijven en organisaties die samenwerken en in duurzame vernieuwingen investeren kunnen rekenen op financiële ondersteuning.
De agrovoedingsindustrie in Vlaanderen is een belangrijke speler die garant staat voor meer dan 135.000 jobs en waar onze land- en tuinbouwers de basis van vormen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de agrovoedingssector slagkrachtig is. Onze landbouwers en bedrijven zorgen voor hoogwaardig en veilig voedsel. Daarom is het belangrijk dat de landbouw en de agrovoedingssector investeringen realiseren die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen. Bovendien zijn investeringen cruciaal voor de economische ontwikkeling van de sector zelf en spelen ze in op maatschappelijke verwachtingen zoals voedselkwaliteit, klimaat, circulaire economie, korte keten en lokale voeding.

Concreet werden in het verleden subsidies verleend voor bijvoorbeeld een hoogtechnologische wortelsorteermachine om voedselverlies te vermijden en betere opbrengsten oplevert voor de landbouwer, of voor een waterzuiveringsinstallatie in een groentenverwerkend bedrijf dat het gebruikte afvalwater zuivert en opnieuw gebruikt. Ook melkverwerkingsmachines voor enkele boeren die samenwerken of lokaal investeren in een afzetplatform behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er gemikt op projecten om neven- of reststromen te valideren.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) opnieuw 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Via diverse maatregelen wil Vlaanderen de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. De focus ligt deze keer op investeringen in circulaire economie en op de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Hiervoor wordt telkens 1 miljoen euro voorbehouden. Het resterende budget is beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen.
Een breed gamma van kandidaten komt in aanmerking: verwerkende bedrijven van land- en tuinbouwproducten, coöperatieve groepen van landbouwers, producentenorganisaties, groepen van land- en tuinbouwbedrijven, een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven of een coöperatie van een supermarktketen met enkele land- en tuinbouwbedrijven, enz.

Er is een vast subsidiepercentage van 30%. De projecten worden beoordeeld op de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. De beste voorstellen krijgen een subsidie. Het maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per investeringsproject. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2,5 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Landbouw en voeding zijn in Vlaanderen economisch belangrijke sectoren. Het respect voor onze landbouwers en bedrijven tijdens de coronacrisis is gegroeid. Zij hebben hun slagkracht getoond. Het is cruciaal dat ook zij kunnen innoveren met het oog op een duurzame productie en maatschappelijke veranderingen. We voorzien daarom in 4 miljoen euro om goede investeringsprojecten die als toonbeeld kunnen gelden te ondersteunen.”  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vr nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht Belgi pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer