Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 aug 2020 11:14 

Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders


Jaarlijks stelt de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector duizenden seizoensarbeiders tewerk. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Corona maakt dit jaar evenwel bijzonder. De instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regioís met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden. Daarom legt waarnemend gouverneur Anne Martens met onmiddellijke ingang een aantal verplichtingen op aan land- en tuinbouwers die seizoensarbeiders aan het werk zetten. Lees meer in dit nieuwsbericht!

De seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in onze provincie zijn afkomstig uit diverse landen. Op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken krijgen die landen een uiteenlopende kleurencode toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19. Daarom neemt waarnemend gouverneur Anne Martens maatregelen (politiebesluit).

Welke maatregelen zijn van kracht?
  • Seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
  • Seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
  • De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, die registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
  • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht van 6 augustus tot en met 31 augustus 2020.

Deel informatie over het aantal seizoensarbeiders op jouw bedrijf!
Om de verplichte testing op het coronavirus bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel. Op basis van die inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Daarom verzoekt de Provincie West-Vlaanderen alle land- en tuinbouwers om een Excel-bestand in te vullen en te bezorgen aan hun gemeente. Gelieve de informatie vóór 10 augustus 16.00 u te bezorgen aan jouw gemeente. Indien er na 10 augustus seizoensarbeiders toekomen op jouw bedrijf, moet je dat apart door te geven.

> Download het Excel-formulier voor registratie.

Heb je nog vragen?
Op de website van jouw gemeente zal je zo snel mogelijk meer informatie kunnen raadplegen. Heb je toch nog vragen? Neem contact op met jouw gemeente.   Documenten 20200805%20-%20BL%20-%205%20-%20Registratieformulier%20Seizoensarbeiders.xlsx20200805 - BL - 5 - Registratieformulier Seizoensarbeiders.xlsxOndertekend%20politiebesluit%20West-Vlaanderen.pdfOndertekend politiebesluit West-Vlaanderen.pdf


  Nieuwsflash
 
Definitieve bandingfactor project Agristo Wielsbeke - solarLees meer
 
 
Marc en Anja Bossuyt, pioniers van de korte keten Lees meer
 
 
Van mest tot water Lees meer
 
 
Advies besluit onbevaarbare waterlopen Lees meer
 
 
Wat als de buur te ver ploegt? Lees meer
 
 
Pladijs vis van het Jaar 2020 Lees meer
 
 
Sierteeltbestedingen lijden onder de coronacrisisLees meer
 
 
BFA schakelt met nieuw Charter versnelling hoger in duurzaamheidsambitieLees meer
 
 
Boerderij te koop Lees meer
 
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer