Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 mei 2020 20:37 

Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakken


Tijdens het vragenuurtje van de West-Vlaamse provincieraad van 28 mei bracht provincieraadslid Piet Vandermersch (Open Vld) de precaire droogteproblematiek voor de landbouwsector onder de aandacht. Door het uitgevaardigde captatatieverbod komen heel wat land- en tuinbouwtelers in zware problemen. Aan de deputatie werd bijkomende ondersteuning gevraagd.

Voor het vierde jaar op rij werd een captatieverbod uitgevaardigd, echter gebeurde dat dit jaar vroeger dan de voorgaande jaren. Hierdoor komen heel wat land-en tuinbouwers in de problemen. Provincieraadslid Piet Vandermersch (Open Vld): “Voor de land en tuinbouwers is de huidige situatie dramatisch. Van half mei tot half juni is het namelijk voornamelijk het plantseizoen voor de groenteteelt en het zaaiwerk van diverse gewassen.

Deze sector heeft de afgelopen weken en maanden al enorme verliezen opgelopen door de coronacrisis en nu worden de landbouwers plots geconfronteerd met het verbod van het oppompen van water uit bepaalde kwetsbare gebieden. Deze beslissing werd meteen genomen zonder aankondiging of aanloopfase. Voor heel wat landbouwers is dit geen aangename zaak om mee te maken. Heel wat reeds geplante gewassen en zaaiwerk zullen nu noodgedwongen kapot gaan.”

Het provincieraadslid informeerde tijdens het vragenuurtje van de provincieraad dan ook naar de toekomstige initiatieven en de mogelijke ondersteuning voor de landbouwsector. Piet Vandermersch (Open Vld): “De gedeputeerde van Landbouw (Bart Nayaert cfr.) bevestigde dat de situatie zeer ernstig is en dat er volop werk dient gemaakt te worden van slim waterbeheer. De ambitie voor de komende jaren moet zijn dat geen enkele druppel water nog wegvloeit naar de Noordzee, maar opgevangen wordt om zo ten dienste gesteld te kunnen worden van de landbouw.

De afgelopen jaren werden al heel wat inspanningen geleverd voor bufferbekkens en watercaptatie, waarbij het volume jaar na jaar opgedreven wordt. In 2016 was er nog sprake van 4000 beschikbare kubiek, in 2019 was dat al 225.000 kubiek. Maar de weg is nog lang en bij heel wat landbouwers staat het water figuurlijk tot aan hun lippen. Tot slot ben ik tevreden van de aanwerving van een watermakelaar die als droogtecördinator instaat voor de informatie naar de landbouwsector toe, maar die ook de contactpersoon is voor landbouwers en de lokale besturen.”  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer