Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 jun 2019 10:42 

Graandemo Jorion Philip-Seeds


Op woensdag 5 juni deden de verantwoordelijken van JPS hun rondgang met de pers en officiëlen in hun proefvelden op de Ferme de Liessart te Béclers.
Een pareltje in de velden van de Vlaamse Ardennen, het JPS-team mag er fier op zijn!

Bestanden beschikbaar voor download:
Wintergranen deel1 (6349.2 Kb) Wintergranen deel2 (6809.9 Kb) Wintergranen deel3 (7499.2 Kb)

Toespraak Joris Vanmeirhaeghe:

Beste genodigden, collega’s,

Het is me een waar genoegen U te mogen verwelkomen op onze proefboerderij nl. de Ferme Liessart.

We zijn weer een jaar verder en ondertussen zijn er een paar wijzigingen in het JPS-team. Ik stel u voor : Xavier Wynants die technical adviser is en in deze functie de persoon die alle proefveldwerk intern en extern organiseert. Eveneens is Benoit Sneessens ons commercieel team komen versterken in Wallonië naast Michaël Nesi. Tevens neemt hij de marketing van de granen op zich.
Filip Desmyter is naast onze commerciële man voor Oost- en West-Vlaanderen onze specialist grassen en groenbemesters, hij kent de wetgeving daaromtrent en doet ook de marketing rond deze teelten.
Brecht Ruysschaert neemt naast zijn commerciële taak in Antwerpen, Limburg, Brabant en Nederland ook de marketing van de maïs op zich en is tevens onze specialist in gazon en bloemen.

Wegens de toenemende oppervlakte vermeerdering in graszaden onder leiding van Marijn Vanden Driessche zijn we een totaal nieuwe eenheid voor ontvangst, drogen, triëren en stockeren van onze graszaadproducties aan het bouwen, hiernaast op de boerderij Pétrieux. Die site moet operationeel zijn begin juli. De bedoeling is dat in de fabriek in Hacquegnies enkel nog getrieerde graszaden in kisten aankomen klaar om op te zakken.
Ook Willy Geiregat heeft als directeur productie zijn team versterkt met een verantwoordelijke voor de fabriek nl. Kévin Marie.

Op onze site te Hacquegnies hebben we geïnvesteerd in de automatisatie van de 3e opzaklijn die voornamelijk graszaden opzakt. En in september-oktober wanneer lijn 1 en 2 enkel zaaigranen afzakt, zal deze lijn 3 alle overige grassen, groenbemesters en gazon kunnen opzakken.

Kwaliteit staat bij ons hoog aangeschreven en we blijven erin investeren. We plaatsen namelijk een optische trieur om in principe alle prébasiszaden en basiszaden 100% zuiver te hebben.
Vooraleer naar het veld te gaan om een aantal nieuwe rassen voor te stellen wil ik traditiegetrouw een kort overzicht geven van het voorbije graanseizoen. De uitzaaiperiode in Vlaanderen in het najaar 2018 was goed. De wintertarwe-oppervlakte steeg met 3.000 ha tot 64.000 ha. Wintergerst in Vlaanderen stijgt ook met een kleine 2.000 ha om op een totaal van 16.000 ha te komen. Triticale is status quo met 2.000 ha.
Spelt is stabiel (1.100 ha) en zomergranen ook.
Totale stijging van granen is 5.000 ha. De tegenvallende oogsten van de zomergewassen zoals maïs, aardappelen, … zorgde ervoor dat er gekozen is voor meer zekerheid. In tegenstelling tot verleden jaar is de oppervlakte maïs gedaald met maar liefst 8.000 ha (korrelmaïs - 4.500 ha/silomaïs - 3.500 ha). Er staan immers 4.200 ha aardappelen (vooral vroege) meer, groenten status quo en tenslotte ook 1.500 ha suikerbieten minder. De dalers van dit jaar waren de stijgers van vorig jaar. Enige uitzondering is grasklaver die dit jaar nog maar eens 2.500 ha groeit. Dit heeft enerzijds te maken met de premies maar anderzijds volgens mij ook met het succes van de korte keten.
De graanprijzen waren beter dan vorig jaar maar kenden een sterke daling eind april tot half mei. Tarwe ging zelfs onder de 150 € / ton. Sedert dan zijn de prijzen terug iets beter.
Fegra sloot af eind mei op € 159/ton. Ook de Matif is in de laatste 3 weken met ongeveer 15 ct verhoogd wat hoopgevend is voor de oogst 2019.

Door het gunstige najaar startte de uitzaai terug vroeg. De granen konden zich goed installeren voor de winter. En door de relatief droge omstandigheden is ook het wortelgestel goed ontwikkeld. De winter verliep zonder grote koude of neerslag en relatief zacht. In functie van de stand van het gewas kon dus eind februari gestart worden met de 1e N-fractie.
We hebben die voorsprong van ongeveer 10 dagen t.o.v. 2018 te behouden tot half april. Zowel groeiregulator 1 als 2 zijn afzonderlijk gegeven zonder T1.
Buiten een beetje witziekte was er ook nog géén ziektedruk. Tussen de 2e helft april en einde mei hebben we alle voorsprong verloren en was de ziektedruk algemeen laag.
Gele roest heeft duidelijk een paar rassen zwaar en vroeg aangepakt. In ons gamma is dit Nemo. Er is een 2e golf van gele roest gekomen ± half mei, maar die was minder hevig.
Septoria is altijd aanwezig geweest maar heeft de groei van de planten in de maand mei niet kunnen volgen en is niet opgeklommen tot de bovenste bladeren.
Voor bruine roest hebben we tot op heden nog niet de warme temperaturen gehad maar kan dus wel exploderen als we een hitteperiode zouden krijgen.
Voor fusarium zijn de risico’s groot, gezien de meeste tarwevelden in bloei zijn of in de eerste dagen in bloei zullen komen in een wisselvallig klimaat. Gezien de bestrijding moeilijk is omwille van de efficiëntie van de producten en het moeilijk te bepalen ideaal tijdstip zal de rassenkeuze hier eens te meer de hoofdrol spelen.
Verleden week zijn er vluchten gesignaleerd van de oranje tarwegalmug en zien we ook meer bladluizen en graanhaantjes. Een insecticide al of niet gecombineerd met een fusariumbehandeling is te overwegen. Gewoontegetrouw geef ik U hieronder een overzicht van onze belangrijkste rassen.

Samenvatting rassen

Tarwe

1. Toppers voor 2019 (Doorgroeiers)
- Amboise
- Bennington
- Childeric
- Mentor
- Moschus
- Stereo

2. Nieuwigheden voor 2019 (Lancering 2019)
- KWS Extase
- RGT Gravity

3. Vaste waarden
- Bergamo
- Gedser
- Nemo
- Arezzo
- Avatar
- Rustic
- RGT Mondio

4. Uitlopend
- Impression
- Fructidor

5. Kandidaten voor 2020
- Cubitus
- Spotlight
- Asory
- RGT Clipso
- Avignon

6. Bio-zaden
- Moschus
- Stereo

Triticale

1. Toppers voor 2019
- RGT Ruminac
- Bikini

2. Nieuw in 2019
- Rivolt

3. Vaste waarden
- Borodine
- RGT Eleac

4. Bio zaden
- Bikini
- Borodine

Spelt

1. Lancering 2019
- Badensonne

2. Vaste waarden
- Cosmos
- Serenité
- Convoitise

3. Nieuw in 2020
- VIF

4. Bio-zaden
- Badensonne
- Convoitise

Gerst

1. Toppers voor 2019 (Lancering 2019)
- Margaux (JNO)
- KWS Jaguar (JNO)
- KWS Faro
- Creative
- Kingsbarn (Hybride)

2. Vaste waarden
- Domino (JNO)
- Monique
- Amistar (JNO)
- Casino
- Proval

3. Bio-zaden
- Monique  Nieuwsflash
 
Antwerps parket voert drie onderzoeken naar illegale pesticidenLees meer
 
 
Tiense suikerbietprijs 2019 definitief Lees meer
 
 
Drukke tijden voor de meststoffensectorLees meer
 
 
5 voorwaarden voor een duurzaam voedingssysteem, from farm to fork Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
De corona-korte keten. Een blijvertje? Lees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer