Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:33 

Overgang naar een brede weersverzekering


De verenigde Commissies Landbouw en Financiën dienden vandaag een voorstel van decreet goed te keuren waarbij de brede weersverzekering voor landbouwers wordt uitgerold.
De stemming werd echter uitgesteld naar volgende week woensdag om 10.30h.

Via een steunregeling willen de meerderheidspartijen de landbouw- en verzekeringssector stimuleren om vanaf 2020 te voorzien in een betaalbare verzekering die kan tussenkomen bij schade aan gewassen ten gevolge van een natuurramp.
 
Op dit moment kunnen landbouwers een beroep doen op twee fondsen in geval van schade ten gevolge van een ramp, het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds. Beide rampenfondsen worden nu samengevoegd in het Vlaams Rampenfonds, waardoor de werking van het Landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen afloopt op 31 december 2019. “Toen beslist werd om de huidige rampenfondsregeling aan te passen, heb ik steeds gepleit voor een volwaardig en werkend alternatief. Het einde van het Landbouwrampenfonds kan immers zware gevolgen hebben voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers”, zegt hoofdindiener Jos De Meyer (CD&V).
 
Dat alternatief komt er nu onder de vorm van een brede weersverzekering. “Daarmee wordt er aansluiting gezocht bij het systeem van de hagelschade. Die schade is op dit moment het enige risico waarvoor op de Belgische markt een verzekeringsdekking wordt aangeboden”, zegt Jelle Engelbosch (N-VA).
 
Gedurende een overgangsperiode -  die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 - zal de schade nog maar gedeeltelijk vergoed worden, op voorwaarde dat de landbouwers minstens 25 procent van hun teeltareaal hebben verzekerd. Het aandeel van het areaal dat de landbouwer verzekert, bepaalt het vergoedingspercentage voor de niet-verzekerde schade. Na die overgangsperiode wordt in principe verzekerbare schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten niet meer vergoed door de overheid, maar wel door de verzekeringsmaatschappij.
 
“Via deze overgangsperiode proberen we de ontwikkeling van een markt voor dergelijke verzekeringsproducten te stimuleren. Ik reken op de verzekeringsmaatschappijen om van dit stelsel een volwaardig alternatief voor het rampenfonds te maken. Onze boeren verdienen dat! Er worden bovendien uitzonderingen ingebouwd voor schadelijders die om financiële redenen geen toegang hebben tot producten op de private verzekeringsmarkt. Zo laten we niemand achter!”
, zegt Francesco Vanderjeugd (Open Vld).
 
Landbouwers die zich aansluiten bij dit systeem zullen gedurende 3 jaar een tussenkomst van 65% kunnen krijgen op hun betaalde premie. “Om het systeem een goede start te gunnen, is deze tussenkomst een goede zaak. Op die manier kan het systeem de eerste jaren groeien en aantrek krijgen bij de landbouwers”, besluiten Jos De Meyer (CD&V), Jelle Engelbosch (N-VA) en Francesco Vanderjeugd (Open Vld).  Nieuwsflash
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
NeonicotinoÔdenLees meer