Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 dec 2018 16:12 

Vlaanderen erkent meer buitenlandse diploma’s


In Vlaanderen stijgt het aantal aanvragen en erkenningen van buitenlandse diploma’s. Vorig jaar werd drie kwart van alle aanvragen tot erkenning van een buitenlands diploma positief beoordeeld.

Dat is een stijging met meer dan de helft. In totaal ging het om ruim 3.800 diploma’s. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van de Global Education Ministers-summit vandaag en morgen in het Egmontpaleis in Brussel. Een 60-tal onderwijsministers uit de hele wereld zijn bijeen op deze belangrijke Unesco bijeenkomst. Zij maken een evaluatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor onderwijs met extra aandacht voor onder meer gelijke kansen en migratie. Koningin Mathilde opent de conferentie. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Minister-President van de Franstalige Gemeenschap Rudy Demotte zitten de conferentie voor.

De erkenning van buitenlandse diploma’s speelt een grote rol in een internationale onderwijsomgeving. Die erkenning is een hefboom voor integratie en tewerkstelling. De kansen op een job stijgen voor een Syrische verpleegkundige of een Belg met een Braziliaans ingenieursdiploma wanneer hun diploma in Vlaanderen erkend wordt. De voorbije jaren is er een  duidelijke stijging van aanvragen tot erkenning én belangrijker nog een stijging van effectieve erkenningen. Er zijn drie categorieën van aanvragen: erkenning van diploma hoger onderwijs, erkenning van diploma secundair onderwijs en een restcategorie met onder andere erkenning van een lerarendiploma, aanvragen voor het opmaken van attesten, … Een aanvraag kan positief bevonden worden, positief maar voor een andere gelijkwaardigheid dan gevraagd of negatief.

De voorbije 3  jaar nam het aantal aanvragen met 40% toe en het aantal positieve beoordelingen steeg met meer dan de helft. In 2015 waren er 3.746 aanvragen waarvan er 2.518 positief bevonden werden, waaronder 787 positief met een andere gelijkwaardigheid. In 2016 waren er 4.353 aanvragen waarvan er 2.412 positief werden bevonden, waaronder 665 met een andere gelijkwaardigheid. In 2017 waren er 5.194 aanvragen waarvan er 3.817 positief bevonden werden, waaronder 586 positief maar met andere gelijkwaardigheid. In 2015 kregen zo 67% van de aanvragen een positieve (of met andere gelijkwaardigheid) beoordeling. In 2017 was dat 74%, een stijging dus met 7 procentpunt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De Unesco-doelstellingen bereiken op zich is geen wedstrijd tussen landen, maar een gezamenlijk engagement. Als één land faalt, falen we allemaal. Elk kind, elke jongere moet de kans krijgen op kwaliteitsvol onderwijs om zijn of haar ambitie waar te maken. Daarom is het van groot belang dat internationale ontmoetingen zoals deze plaatsvinden. Een belangrijk aspect is ook de erkenning van buitenlandse diploma’s. In Vlaanderen zien we niet alleen het aantal aanvragen stijgen, maar ook het aantal erkenningen. Onderwijs is een hefboom tot integratie, maar ook een job is een bepalende factor.”

60 onderwijsministers bijeen in Egmontpaleis in Brussel

De ‘Global Education Ministers-summit’ (GEM) is een ontmoeting tussen ruim 60 onderwijsministers om de vooruitgang op het vlak van onderwijs in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bespreken. De vorige GEM vond 4 jaar geleden plaats in Oman. Dit jaar is België het gastland. Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Minister-president van de Franstalige Gemeenschap Rudy Demotte ontvangen de internationale delegaties in het Brusselse Egmontpaleis. Koningin Mathilde, die ook ‘UN special advocate for the Sustainable Development Goals’ is, zal de top plechtig openen.

De onderwijstop is er vooral om input te geven aan de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN in 2019 om de evaluatie en stand van zaken op te maken over de ontwikkelingsdoelen. Ter ondersteuning van de evaluatie werd een rapport opgesteld met als titel ‘Migration, Displacement and Education: Building bridges not walls’. Dit jaar ligt de focus op migratie en verplaatsing van bevolkingsgroepen en vluchtelingen. Met het oog op de toenemende diversiteit analyseert het rapport hoe onderwijs bijdraagt tot de inclusieve samenlevingen. De voornaamste boodschap van deze top is een goed toegankelijk onderwijsaanbod dat bruggen bouwt.

De verwachting is dat de ministers een krachtige boodschap naar de VN zullen sturen om de inspanningen voor de onderwijsdoelstellingen niet alleen aan te houden, maar op te drijven. Inclusief onderwijs, versterkte aandacht voor migratie, burgerschapseducatie, impact van technologische innovatie, de kansen voor meisjes en de rol van leerkrachten zijn extra klemtonen die in de slotverklaring wellicht een plaats zullen krijgen.  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer