Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 23 mrt 2024 08:54 

Nieuwe IPM-checklist 2024 met extra driftreducerende technieken en doppen


Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet de regels rond de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. De IPM-lijst werd onlangs geüpdatet als gevolg van het aanpassen van de lijst driftreducerende doppen en technieken waardoor de gebruiksmogelijkheden werden uitgebreid.

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. De wettelijke basis hiervoor is de Europese richtlijn (EG) nr. 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden. IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermings-technieken en -middelen.

Driftreductie is een belangrijk aspect om gewasbeschermingsmiddelen op de plaats te houden waar ze horen, namelijk op het veld en de teelt. Vanaf 2023 werd het verplicht om 75% driftreductie toe te passen in open lucht in Vlaanderen. Vanaf 2026 zal het verplicht zijn om 90% driftreductie toe te passen. Dit kan via de keuze van een 90% driftreducerende dop of door het combineren van een driftreducerende dop met een driftreducerende techniek. Er was dus een dringende noodzaak om de lijst met driftreducerende doppen en technieken aan te passen en de gebruiksmogelijkheden ervan uit te breiden.

Een werkgroep onder leiding van de federale overheid samen met Vlaamse en Waalse onderzoekscentra en overheden werkten deze herziening uit. Deze werkgroep komt op geregelde basis samen en er wordt een regelmatige update van de lijst vooropgesteld, zodat deze steeds de nieuwste driftreducerende doppen en technieken bevatten. Er wordt ook in een aanvraagprocedure voorzien, waardoor producenten van driftreducerende doppen en technieken hun nieuwste producten kunnen laten evalueren op hun driftreducerende vermogen. Deze aanvraagprocedure is bereikbaar op Fytoweb.be via: home> gewasbescherming voor de industrie> raadpleeg een lijst van handleidingen gerelateerd aan gewasbescherming> evaluatie van nieuwe antidrift spuitmaterialen.

Nieuwe doppen werden opgenomen in de lijst voor neerwaartse bespuitingen, maar vooral ook een nieuw erkende techniek werd toegevoegd en er is ook een duidelijkere omschrijving van de technieken. Op die manier wordt het duidelijker waar de betreffende techniek moet aan voldoen om binnen de driftreductieklasse te vallen. Dit is het geval voor de afgeschermde spuitboom (50% DR), de sleepdoek (75% DR), luchtondersteuning (75% DR), rijen-of beddenspuit (75% DR) en spuit onder overkapping (90% DR). Nieuw toegevoegd is de gereduceerde dopafstand en spuitboomhoogte (75% DR). De omschrijving van de technieken kan gevonden worden in deel 3 van de brochure richtlijnen IPM checklist 2024: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-03/IPM%20Richtlijnen%20-%20checklist%202024.pdf.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vˇˇr 30 april inLees meer