Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2023 13:42 

Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder


Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid ten minste één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toe op 10% van het geproduceerde rundveevoeder die bedoeld zijn voor Vlaamse klanten. Met dit collectief engagement neemt de diervoedersector het voortouw om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs, engageerde de Belgian Feed Association zich in 2019 om - samen met de overheid, onderzoekers en een 10-tal ketenpartners uit de Vlaamse landbouw, zuivel- en vleesindustrie - de methaanuitstoot bij runderen te verminderen met 26% tegen 2030 (t.o.v. 2016). Dit engagement vertaalde zich in het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030, dat ondertekend werd door alle betrokken partijen.

De afgelopen jaren werd onder leiding van BFA sterk ingezet op het ontwikkelen van zogenaamde voedermaatregelen. Het rantsoen van Vlaamse runderen wordt zodanig aangepast dat het verteringsproces van de koe beïnvloed wordt, waardoor de koe minder methaan produceert.

Het geven van geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad of het toevoegen van het additief 3-NOP via het krachtvoer reduceert bijvoorbeeld de methaanvorming bij lacterend melkvee. Intussen werden 11 voedermaatregelen goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité.
Collectieve inspanningen om methaanuitstoot te verminderen

Nu er verschillende voedermaatregelen beschikbaar zijn, besliste BFA samen met haar leden een collectief engagement aan te gaan: “Elk lid van BFA zal in 2024 ten minste 1 goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toepassen op 10% van het geproduceerde rundveevoeder bestemd voor Vlaamse runderen”, legt Katrien D’hooghe, Managing Director van BFA, uit.

Focus op verdere verduurzaming diervoederproductie
Dergelijke voedermaatregelen verhogen echter de kostprijs van het voeder. Veehouders die een voedermaatregel toepassen, kunnen daarom beroep doen op een (gedeeltelijke) financiering van de overheid via een ecoregeling. “De Belgische diervoedersector neemt zo opnieuw het voortouw in het verder verduurzamen van de dierlijke productie”, vervolgt Katrien D’hooghe. BFA en haar leden werken immers continu aan de realisatie van de doelstellingen die opgenomen zijn in het BFA duurzaamheidscharter 2020 - 2030.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiënte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaïs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer