Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2023 11:52 

Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht


Op 31 december van dit jaar eindigt de overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe vennootschapsrecht. Vanaf 1 januari 2024 moet elke vennootschap voldoen aan de bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

 

De landbouwvennootschap komt in dat Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) niet meer voor. Daarom moet elke landbouwvennootschap omgezet worden naar een andere rechtsvorm. Als alternatief voor de landbouwvennootschap voert het WVV de erkenning als landbouwonderneming (LO) in. Die erkenning is mogelijk voor de VOF, de CommV, de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap. Om een keuze te maken, moet u weten welke vorm het meest past bij uw specifieke situatie (uitgeoefende activiteit en behoeften van uw landbouwbedrijf).

Landbouwvennootschappen die nog niet omgezet zijn, worden op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een VOF of CommV als er stille vennoten zijn. Daarna moeten de statuten binnen de 6 maanden na de omvorming, aangepast worden.

Meer informati

Meer informatie vindt u op onze website: Nieuw vennootschapsrecht vanaf 2024 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer