Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2023 15:38 

Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet


De Europese landbouwcommissie heeft vandaag een verwerping gevraagd van de natuurherstelwet. De Europarlementsleden willen zo een sterk signaal geven aan de leden van de parlementaire commissie leefmilieu dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel. Daarom hebben we tijdens onze adviesstemming aan de commissie leefmilieu gevraagd voor een volledige verwerping van het voorstel van de Europese Commissie. Er zijn te veel blinde vlekken en onzekerheden voor onze boeren. De Commissie moet dringend werk maken van een impactanalyse van het gecumuleerd effect van de verschillende wetgevingen die aan een snel tempo op onze boeren afkomen: de natuurherstelwet, het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, dierenwelzijn. We moeten duidelijk weten wat dit betekent voor onze landbouw, industrie en economie.”
 
“Ik ben blij dat in het Europees Parlement het tij nu ook keert en dat we samen met de EVP en de ECR duidelijk stellen dat deze natuurherstelwet niet aanvaard wordt. We zijn niet tegen de doelstelling van natuurherstel, we zijn wel tegen de manier waarop we die doelstelling moeten bereiken. Deze wetgeving is niet gemaakt voor een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Beleid voor onze boeren, maak je met onze boeren. Dat is het signaal dat wij als Europese landbouwcommissie vandaag geven aan de Europese Commissie en de commissie leefmilieu van het Europees Parlement. We moeten zorgen voor Europese doelstellingen met maatregelen op maat van de lidstaten en onze boeren. Alleen dan kan landbouw én natuur overleven in Europa”, besluit Vautmans.

Jan Huitema: "Goed dat de landbouwcommissie mijn voorstel steunt om dit voorstel van tafel te vegen. We moeten leren van de fouten die gemaakt zijn bij het opstellen van eerdere natuurwetten. Vergaande juridische bindende doelen op EU-niveau helpen niet bij het herstellen van natuur, maar zorgt alleen maar dat alles op slot komt. We willen geen stikstofcrisis 2.0.”

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer