Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2023 15:38 

Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet


De Europese landbouwcommissie heeft vandaag een verwerping gevraagd van de natuurherstelwet. De Europarlementsleden willen zo een sterk signaal geven aan de leden van de parlementaire commissie leefmilieu dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel. Daarom hebben we tijdens onze adviesstemming aan de commissie leefmilieu gevraagd voor een volledige verwerping van het voorstel van de Europese Commissie. Er zijn te veel blinde vlekken en onzekerheden voor onze boeren. De Commissie moet dringend werk maken van een impactanalyse van het gecumuleerd effect van de verschillende wetgevingen die aan een snel tempo op onze boeren afkomen: de natuurherstelwet, het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, dierenwelzijn. We moeten duidelijk weten wat dit betekent voor onze landbouw, industrie en economie.”
 
“Ik ben blij dat in het Europees Parlement het tij nu ook keert en dat we samen met de EVP en de ECR duidelijk stellen dat deze natuurherstelwet niet aanvaard wordt. We zijn niet tegen de doelstelling van natuurherstel, we zijn wel tegen de manier waarop we die doelstelling moeten bereiken. Deze wetgeving is niet gemaakt voor een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Beleid voor onze boeren, maak je met onze boeren. Dat is het signaal dat wij als Europese landbouwcommissie vandaag geven aan de Europese Commissie en de commissie leefmilieu van het Europees Parlement. We moeten zorgen voor Europese doelstellingen met maatregelen op maat van de lidstaten en onze boeren. Alleen dan kan landbouw én natuur overleven in Europa”, besluit Vautmans.

Jan Huitema: "Goed dat de landbouwcommissie mijn voorstel steunt om dit voorstel van tafel te vegen. We moeten leren van de fouten die gemaakt zijn bij het opstellen van eerdere natuurwetten. Vergaande juridische bindende doelen op EU-niveau helpen niet bij het herstellen van natuur, maar zorgt alleen maar dat alles op slot komt. We willen geen stikstofcrisis 2.0.”

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer