Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 mrt 2023 10:48 

Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast


In deze studie is een globale analyse uitgevoerd van de mogelijke gevolgen van extreem grootschalige neerslag, zoals de ‘Limburgbui’ in 2021, voor het beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Deze studie is een samenwerking met het waterschap en is een vervolg van een hackathon uit 2021 uitgevoerd op landelijke schaal, waarbij Westrabant al als casestudiegebied was gebruikt.
Deltares heeft begin 2022 in het kader van eigen speerpuntenonderzoek verdere samenwerking met het waterschap gezocht om een generieke methode te ontwerpen om dit soort analyses uit te kunnen voeren. Op basis van scenario’s (neerslag in de loop der tijd, voorgeschiedenis, etc.), modelberekeningen, waterbeelden en expertinschattingen is geprobeerd in beeld te brengen wat de potentiële gevolgen voor West-Brabant zouden kunnen zijn.

Bestanden beschikbaar voor download:
Info (3375.5 Kb)

 

 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer