Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 mrt 2023 10:57 

Registratierechten: "Pas op dat u het fiscaal voordeel niet verliest!"


Als u een huis of appartement koopt moet u onder bepaalde voorwaarden minder registratierechten betalen. Wat zijn de gevolgen als u bijvoorbeeld te vroeg weer uit uw recent aangekochte woning verhuist? Naar aanleiding van verschillende klachten heeft de federale Ombudsman een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop mensen in Brussel en Wallonië hun belastingvoordeel op de registratierechten moeten terugbetalen. De FOD Financiën informeert hen onvoldoende over de gevolgen. Sommige mensen moeten plots bijna 30.000 euro betalen. De federale Ombudsman heeft hierover een gedetailleerd onderzoeksrapport overhandigd aan de FOD Financiën, het federale Parlement en de minister van Financiën.

 

In Vlaanderen int de Vlaamse Belastingdienst de registratierechten. In Brussel en Wallonië is het nog steeds de FOD Financiën die deze rechten int. Elk jaar moeten ongeveer 1.000 mensen het abattement (in Brussel) of vermindering (in Wallonië) terugbetalen die ze kregen op de registratierechten toen ze hun huis of appartement kochten. Ze voldeden niet aan de voorwaarden omdat ze ofwel hun woning voor de vereiste minimumperiode verlieten ofwel er niet op tijd introkken.

De federale Ombudsman ontvangt klachten over de manier waarop mensen dit voordeel moeten terugbetalen en de boete moeten betalen. Ze klagen vooral over het gebrek aan informatie van de FOD Financiën en de moeilijkheden die ze ondervinden om plots een bedrag terug te betalen dat kan oplopen tot 30.000 euro. De federale Ombudsman bezorgde een onderzoeksrapport aan de FOD Financiën, het federale Parlement, en de minister van Financiën. Het verslag bevat 9 aanbevelingen om onder meer mensen die een onroerend goed kopen te waarschuwen en meer flexibiliteit te bieden in de afbetalingsplannen. 

Betere informatie

De federale Ombudsman stelt vast dat de FOD Financiën nieuwe kopers onvoldoende op de hoogte brengt van de voorwaarden die verbonden zijn aan de verminderde registratierechten. Renovatiewerken duren soms langer dan verwacht. Sommige mensen vergeten dat ze aan de voorwaarden moeten voldoen of zijn zich niet bewust van de gevolgen als ze hun woning niet voor de deadline betrekken. De FOD Financiën zou deze mensen voor de vervaltermijn een herinnering moeten sturen, zoals de Vlaamse Belastingdienst in Vlaanderen doet. 

De FOD Financiën informeert ook niet altijd voldoende over de hoge bijkomende boete die mensen riskeren wanneer ze het belastingvoordeel niet terugbetalen.

Langere afbetalingsplannen

Sommige mensen moeten bedragen tot 30.000 euro aan de FOD Financiën terugbetalen. Velen kunnen dat niet in één keer terugbetalen. De federale Ombudsman stelt vast dat het afbetalingsplan dat de FOD Financiën toekent over het algemeen niet aangepast is aan de financiële situatie van de persoon. De afbetalingstermijn kan ook variëren naargelang het kantoor waar de persoon zijn aanvraag indient en kan gaan van 12 tot 36 maanden.

Voor personen voor wie het bijzonder moeilijk is om het bedrag terug te betalen zou de FOD Financiën soepeler kunnen zijn en een afbetalingsplan tot 60 maanden kunnen toekennen, zoals dat al het geval is voor de terugbetaling van een belastingschuld. 

Gelijke behandeling

Ook het gebrek aan duidelijke en uniforme procedures is een probleem. Afgezien van gevallen van overmacht,  heeft de FOD Financiën de bevoegdheid om een boete kwijt te schelden. Maar de regels verschillen van kantoor tot kantoor en er wordt geen informatie gegeven over het bestaan van deze procedure. De FOD Financiën moet de gelijke behandeling van de betrokkenen kunnen garanderen.

  Kopers moeten oppassen en zich goed informeren over de voorwaarden om het belastingvoordeel te behouden. In Brussel loopt het terug te betalen bedrag op de registratierechten op tot bijna 30.000 euro. De FOD Financiën zou kopers minstens aan hun verplichtingen moeten herinneren voor het te laat is. Deze herinnering zou voorkomen dat er problematische situaties ontstaan zoals we in de klachten vaststellen.   David Baele en Jérôme Aass federale ombudsmannen

De FOD Financiën heeft zich ertoe verbonden om de aanbevelingen van de federale Ombudsman uit te voeren.

> Lees het onderzoeksverslag "Registratierechten: terugvordering van fiscale voordelen door de FOD Financiën in Brussel en Wallonië".

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: ďOndergronds alternatief is dan mogelijkĒ Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - FinanciŽle compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
ĎBoer zkt Bankí: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer