Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2022 21:37 

Demonamiddag mechanische loofdoding


Op 28 juli organiseerden we een demonamiddag rond mechanische loofdoding. Door het wegvallen van de snelwerkende actieve stof diquat is er meer interesse in een niet-chemische manier van loofvernietiging in de aardappelteelt. Vooral in sectoren waar de maatsortering van de aardappelen belangrijk is, wordt met veel interesse gekeken naar de mogelijkheden van loofklappen, loofbranden, elektrisch loofdoden, stengel trekken,….

Bestanden beschikbaar voor download:
Info brochure (1796.4 Kb)
Evolutie in loofdoding

Met het verdwijnen van de actieve stof diquat blijven er nog twee werkzame stoffen over die toegepast worden in de praktijk:

 1. carfentrazon-ethyl (onder andere Spotlight Plus) en
 2. pyraflufen-ethyl (onder andere Gozai).

Ook middelen op basis van pelargonzuur (onder andere Beloukha) zijn erkend als loofdoding, maar worden in de praktijk nauwelijks hiervoor ingezet.

Demonamiddag mechanisch loofdoden in aardappelen

In de pootgoedteelt en ook in aardappelen voor de versmarkt is de juiste maatsortering van de knollen heel belangrijk: die mogen niet te grof uitgroeien. De groei van de knollen moet dus op het juiste moment stilgelegd worden. In tegenstelling tot diquat, werken carfentrazon-ethyl en pyraflufen-ethyl een stukje trager. Na een behandeling groeien de knollen dus nog eventjes verder (naijleffect). Hoe lang de knoldikking verder duurt, is moeilijk in te schatten en hangt van verschillende factoren af zoals de gewasstand en de weersomstandigheden. 

Meer interesse in mechanische loofdoding

Om de knolgroei zo snel mogelijk stil te leggen (= minder rekening moeten houden met naijleffect), wordt daarom in de pootgoedteelt opnieuw meer en meer gekeken naar mechanische manieren van loofvernietiging. Er zijn echter verschillende redenen waarom een niet-chemische manier niet zo snel algemene ingang vindt in de praktijk:

 • De werkbreedte is nog vaak beperkt tot 4 rijen per gang (evolutie naar 6 of 8 rijen).
 • Meer sporen trekken tussen de ruggen en dus mogelijk meer structuurbederf.
 • Arbeidsintensief.
 • Niet mogelijk onder natte omstandigheden.
 • Correcte afstelling heel belangrijk.

Door de stijgende interesse in mechanische loofdoding zien we gelukkig ook een sterke evolutie in de diverse mogelijkheden en verbeteringen in bestaande technieken.

Demonamiddag

Op de demonamiddag gingen vier machines live aan het werk. Per machine werd een toelichting gegeven over de voor- en nadelen van de techniek, aandachtspunten en andere toepassingsmogelijkheden naast loofdoding (bv. mechanische onkruidbestrijding).

Hieronder worden de vier machines voorgesteld:

 • links: foto van de machine,
 • midden: resultaat onmiddellijk na toepassing, 
 • rechts: resultaat de dag nadien.
 • Loofklappen combineren met Loofdoes (Agricult) Na het klappen van het loof is er vaak nog een chemische bespuiting nodig om de hergroei aan te pakken van de overblijvend stengelstompen. Die bespuiting kan gebeuren met de veldspuit in een aparte werkgang (bv. de dag nadien). Maar een chemische behandeling (eventueel zelfs aan lagere dosis) kan ook, dankzij de Loofdoes die achteraan de tractor hangt (klappen in fronthef). Loofklappen combineren met looftrekken (Vegniek) Om volledig mechanisch te werken kan er ook gekozen worden om eerst te klappen en meteen erna de stengels los te trekken. Door de aandrukrollen achteraan wordt de losse grond (en eventueel omhoog gekomen knollen) weer mooi aangedrukt. Loofbranden (Vanhoucke) Het principe van loofbranden is al langer gekend in de biologische aardappelteelt. Door de hete temperaturen stijgt het water in de cellen van de plant waardoor deze cellen openbarsten. Het loof is hierdoor heel snel vernietigd. Een loofbrander wordt ook ingezet voor mechanische onkruidbestrijding. Elektrisch loofdoden (Nucrop) Een techniek die nog in volle ontwikkeling is, is het elektrisch loofdoden. Door de planten eerst te behandelen met een zoutoplossing (geleidingsvloeistof) die dienst doet als elektrische geleider wordt de waslaag opgelost. Vervolgens kan de elektrische stroom de celwanden van de plant vernietigingen. De groei stopt onmiddellijk. Robotti Als afsluiter werd ook een demonstratie gegeven van een Robotti. Dit is een autonome werktuigdrager die verschillende landbouwtaken zelfstandig kan uitvoeren. Inagro test de Robotti dit teeltseizoen uit voor verschillende opdrachten op het veld waaronder dus ook de mogelijkheid om te loofklappen (2 rijen).
 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in België Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer