Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Aankondigingen
Benelux
EU
Wereldwijd
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Economie - Benelux

19 items in deze categorie.
 vandaag: 21 feb 2018 geen items 
 gisteren: 20 feb 2018 2 items 

910 faillissementen in januari (15:32)

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in januari bedraagt 1.601; 858 voltijdse werknemers, 377 deeltijdse werknemers en 369 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Lees meer

UNIZO n.a.v. campagne 50 jaar sociale zekerheid zelfstandigen (12:40)

Nu woensdag, 21 februari, lanceren minister van Zelfstandigen en KMO's, Denis Ducarme, en administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen de campagne 'Happy Independent's Year', in aanwezighed van Zijne Majesteit de Koning en eerste minister Charles Michel. Aanleiding voor dit feestelijke event is de 50ste verjaardag van het sociaal statuut zelfstandigen. UNIZO breekt als partner van het event andermaal een lans voor een verbetering van het sociaal statuut zelfstandigen.

Lees meer

 laatste week: 14 feb 2018 - 20 2018 7 items 

Toespraak Marianne Thyssen Agridagen 2018 (14:16)

Lees meer

"In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn lage sanctioneringscijfers VDAB vreemd" (11:55)

De VDAB heeft in 2017 amper 960 keer een werkzoekende een sanctie opgelegd omdat die te weinig inspanningen deed om een job te zoeken. Dat staat vandaag in de krant De Tijd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe is niet verrast. "De VDAB is nog niet zo lang bevoegd voor controle en sanctionering van werkzoekenden. Blijkbaar moet er nog een algemene mindswitch gebeuren bij de consulenten om naast de wortel ook de stok te hanteren.

Lees meer

AB Register vzw officieel van start (11:17)

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om hun werking rond antibioticareductie nog efficiënter te laten verlopen. Gezamenlijk streven ze naar een maximale registratie en reductie van antibioticumgebruik in de dierlijke sector.

Lees meer

De FOD Financiën zoekt 450 bachelors! (23:20)

De FOD Financiën werft 450 bachelors aan in Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde. Met in totaal 205 vestigingen verspreid over heel België is een job in eigen regio perfect mogelijk. Personeelsleden krijgen de kans om hun talenten en competenties in te zetten in een dynamische en moderne omgeving. Flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen, doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen, staan bij de FOD Financiën centraal.

Lees meer

23 nieuwe LEADER-projecten in Oost-Vlaanderen (10:20)

Dinsdag 13 februari 2018 — De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in februari 2018 in totaal 23 nieuwe plattelandsprojecten goed.

23 plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf 2018 rekenen op LEADER-subsidies. Het gaat om 10 projecten in de regio LEADER Meetjesland, 6 in LEADER Grensregio Waasland en 7 in regio LEADER Vlaamse Ardennen. De Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen en Europa investeren daarmee in totaal 1 445 592 EUR in het Oost-Vlaamse platteland.

Lees meer

Hoorzitting over het Landbouwpact voor een faire en leefbare landbouw (04:44)

Externe sprekers: Johan Colpaert (voorzitter Fedagrim) en Frank Thomas (lid van het dagelijks bestuur Fedagrim)

Lees meer

Verkoop van landbouwproducten uit de korte keten (04:42)

Vraag om uitleg over de oprichting van platformen voor de verkoop van landbouwproducten uit de korte keten van Jos De Meyer aan minister Joke SchauvliegV

Lees meer

 2 weken geleden: 07 feb 2018 - 14 2018 10 items 

CAO voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren (08:43)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren (1)

Lees meer

Strategische transformatiesteun Viafrites bvba in Meulebeke (16:02)

Op voorstel van minister Philippe Muyters

Lees meer

UNIZO n.a.v. Europese richtlijn over elektronisch betalen zonder toeslag: "Kostenlogica klopt niet" (16:00)

Vandaag bespreekt de ministerraad de implementatie van de Europese verordening die verbiedt om kosten aan te rekenen wanneer klanten elektronisch betalen.

Lees meer

Inkomsten Dierenwelzijnsfonds (08:21)

Op 1 januari 2015 werd het Vlaams Dierenwelzijnsfonds opgericht. Met de opbrengsten van het fonds, die onder meer komen van de registratie van honden, maar ook vanadministratieve boetes en schenkingen, worden allerhande acties ter verbetering van het dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld.

Lees meer

Index van de aankoopprijzen van de productiefactoren in land- en tuinbouw voor België (15:05)

Lees meer

“Geen brugpensioen gebruiken bij herstructurering De Lijn” (14:57)

De topman van De Lijn, Roger Kesteloot, liet vandaag verstaan dat De Lijn gebruik zou kunnen maken van het nieuwe stelsel van brugpensioen, om een deel van haar werknemers te laten afvloeien. "Voor Open Vld is dat geen optie," zegt Marino Keulen. "We pleiten er voor om sterk in te zetten op de begeleiding naar een nieuwe job binnen De Lijn, maar ook daarbuiten."

Lees meer

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen (10:06)

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;
Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 53, gewijzigd bij de decreten van 19 december 1998, 23 december 2011 en 5 juli 2013.
Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 164;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 26, vierde lid, artikel 33 en 39, en artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;

Lees meer

Canadese ganzen vangen vermijdt miljoenen euro aan landbouwschade en watervervuiling (08:14)

Het vangen van de toenemende populatie Canadese ganzen kan Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen, vergeleken met een scenario waarin men niet zou ingrijpen. Dat stellen economen en biologen in een multidisciplinaire studie geleid door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Lees meer

Consortium Belgische industriëlen engageert zich om groep Derwa opnieuw op de rails te zetten (19:34)

Vijf partners hebben zich verenigd rond het innoverend concept van de netwerkonderneming en zo een nieuwe vleescluster in het oosten van Wallonië te creëren.

Lees meer

Gerbert Engelen kiest het wiel van Dumoulin (19:31)

Gerbert Engelen deed in 2016 een bijzondere aankoop door de uitzonderlijk goede Ramos dochter Gansi naar Limburg te halen.
Gansi was de 100.000 kg grens al ruim gepasseerd en droeg het uier nog boven de hak. Gerbert was gegrepen door de fitte uitstraling van deze koe en door de unieke koe familie welke in 4 generaties bijna 450.000 kg melk bleek te hebben geproduceerd.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: maďs en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten maďsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & maďsboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer