Akkerbouw
Algemeen
Agenda
Benelux
EU
Het weer
Wereldwijd
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Algemeen - Benelux

8 items in deze categorie.
 vandaag: 04 dec 2023 geen items 
 gisteren: 03 dec 2023 geen items 
 laatste week: 27 nov 2023 - 03 dec 2023 1 item 

Herbekijk de webinar VLIF Opstart van of omschakeling (11:54)

Herbekijk de webinar VLIF Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf

Lees meer

 2 weken geleden: 20 nov 2023 - 27 nov 2023 7 items 

Update Agribex (10:21)

Agribex 2023 komt snel dichterbij ! Wij zijn al druk bezig met de uitlijning van de hallen en vanaf dinsdag aanstaande beginnen de eerste exposanten hun materiaal aan te voeren. Het vergt natuurlijk behoorlijk wat werk om u tegen 6 december te kunnen ontvangen. Maar wees er maar zeker van : onze exposanten zetten allen hun beste beentje voor om u met veel enthousiasme te verwelkomen

Lees meer

Flexibiliteit voor landbouwers door wateroverlast (08:56)

De aanhoudende regenval van de afgelopen weken heeft een aanzienlijke impact op onze landbouwbedrijven. Akkers en weilanden zijn overstroomd of liggen er drassig bij, waardoor gewassen niet kunnen geoogst worden en wintergewassen en andere nateelten niet kunnen ingezaaid worden. “Onze landbouwers werken in weer en wind, de overheid moet daar flexibel op inspelen”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns.

Lees meer

Ook Frankrijk moet meer doen om waterellende in de Westhoek te voorkomen (15:11)

Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide heeft tijdens de provincieraad een pleidooi gehouden om nog meer grensoverschrijdend samen te werken met Frankrijk om wateroverlast in de Westhoek in de toekomst te voorkomen.

Lees meer

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (15:04)

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Art. 2. Het artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 juni 2022, wordt opgeheven.

Lees meer

Parlementaire vragen over wateroverlast in Vlaanderen (16:35)

Actuele vraag over wateroverlast in Vlaanderen
van Mieke Schauvliege aan minister Lydia Peeters

Actuele vraag over de watersnood in de Westhoek en het IJzerbekken
van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters

Actuele vraag over de betrokkenheid van de landbouwsector bij de taskforce wateroverlast
van Bart Dochy aan minister Lydia Peeters

Actuele vraag over hoe slachtoffers van de wateroverlast geholpen zullen worden door de Vlaamse Regering
van Maxim Veys aan minister Jan Jambon

Lees meer

Proef de lekkerste vis van bij ons op het juiste moment (09:51)

Vis kan je het hele jaar rond eten, maar elke vis heeft zo zijn momenten. Onze viskalender loodst je doorheen de typische visseizoenen. Je zal zien, met vis van bij ons heb je op elk moment van het jaar een ruime keuze.

Lees meer

Individuele bevraging erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit (10:54)

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een individuele bevraging gepubliceerd over de uitvoering van de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer