Akkerbouw
Algemeen
Agenda
Benelux
EU
Het weer
Wereldwijd
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Algemeen - Benelux

10 items in deze categorie.
 vandaag: 17 dec 2018 geen items 
 gisteren: 16 dec 2018 geen items 
 laatste week: 10 dec 2018 - 16 dec 2018 6 items 

Regels Jachtfonds (05:58)

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Lees meer

Geert Vermeersch is de nieuwe voorzitter van Fevia Vlaanderen (05:56)

Geert Vermeersch (Colac) is de nieuwe voorzitter van Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie.

Lees meer

Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen (02:55)

Zoals blijkt uit het antwoord van de minister op de schriftelijke vraag nr. 190 van 15 december 2017 van Gwenny De Vroe, is de oppervlakte zonevreemde landbouw in
natuur- of bosgebied sinds 2009 gestegen van 27.298 ha tot 29.855 ha. Deze cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse GLB-perceelsregistratiedossiers (gemeenschappelijk
landbouwbeleid), waarbij aangifte gedaan wordt van gronden in landbouwgebruik, ongeacht of dit beroepsmatig of niet-beroepsmatig wordt uitgeoefend.

Lees meer

Agriflanders: VLM geeft meer informatie over beheerovereenkomsten en bemesting (14:16)

Tijdens Agriflanders organiseert de Vlaamse Landmaatschappij een studienamiddag over de beheerovereenkomsten op 10 januari en een studienamiddag over bemesting op 11 januari. De VLM en de VMM bemannen ook een gezamenlijke beursstand op Agriflanders (stand 4322).

Lees meer

Iindexatie vergoedingen erkende dierenartsen, rundveesector (07:33)

Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector.

Lees meer

Bestrijding van de ziekte van Aujeszky (07:32)

Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in artikel 19 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

Lees meer

 2 weken geleden: 03 dec 2018 - 10 dec 2018 4 items 

Uitsteek van lading: afmetingen (13:53)

Op voorstel van minister Ben Weyts

Lees meer

Vlaanderen erkent meer buitenlandse diploma’s (16:12)

In Vlaanderen stijgt het aantal aanvragen en erkenningen van buitenlandse diploma’s. Vorig jaar werd drie kwart van alle aanvragen tot erkenning van een buitenlands diploma positief beoordeeld.

Lees meer

ILVO oogst rubberpaardenbloem: win-win voor landbouw en industrie? (08:45)

Produceert Europa binnenkort een kwalitatief hoogwaardig rubber uit de wortel van de rubberpaardenbloem? Het is realistisch, ook in Vlaanderen. Onderzoekers van ILVO zijn erin geslaagd de teelt van de rubberpaardenbloem succesvol op te schalen en in samenwerking met bedrijven stappen te zetten naar de ontwikkeling van een lokale rubberproductieketen.

Lees meer

Besluit van de Waalse Regering betreffende dierfokkerij (08:35)

Besluit van de Waalse Regering betreffende dierfokkerij en tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake fokkerij

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Winnaar Idee van ’t Jaar 2018 Lees meer
 
 
Blauwtong serotype 8 werd aangetroffen in Duitsland – uitbreiding van het risicogebiedLees meer
 
 
Van slager tot schilder: 79 maal buitengewoon duaal Lees meer
 
 
Ons eten moet 3X duurder worden"Lees meer
 
 
Europees Parlement bevraagt Commissie over Afrikaanse Varkenspest Lees meer
 
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer