Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 mei 2023 17:40 

Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023


Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders persoonlijk over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want wijzigingen worden aanvaard tot en met woensdag 31 mei 2023 zonder korting van de steunbedragen. Woensdag 31 mei is meteen ook de uiterste datum om agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen aan te vragen via de verzamelaanvraag.

De uiterste wijzigingsdatum, dit is de datum tot wanneer landbouwers de verzamelaanvraag 2023 kunnen wijzigen zonder gevolgen, geldt onder meer voor volgende aspecten:

* het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,

* het overdragen van betalingsrechten,

* het wijzigen van de intekening (behalve splitsen van percelen met de splitstool)

* het toevoegen van percelen,

* het wijzigen van bestemmingen van percelen,

* het aanvragen van steun voor ecoregelingen of agromilieklimaatmaatregelen,

* het aanvragen van steun voor duurzame zoogkoeienhouderij.

Woensdag 31 mei 2023 is ook de uiterste datum voor het indienen van een teeltmelding hennep.

Voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers geen aanpassingen meer doorvoeren. Zowel de aanvraag van de subsidie als de naam van de verzekeraar moesten uiterlijk 7 mei 2023 worden doorgegeven. De naam van de verzekeraar op 7 mei 2023 is bindend voor een subsidiebetaling voor de campagne 2023.

Ook voor de ecoregeling ‘eenjarige ecoteelten, voorjaarsbraak met late inzaai maïs’ is de uiterste wijzigings-datum al voorbij. Voor de ecoregelingen ‘aanbreng organische koolstof’ en ’precisielandbouw – plaatsspecifiek bekalken’ kunnen percelen nog bijkomend aangeduid worden tot uiterlijk 31 augustus als er voorafgaand een deelnameverklaring is ingediend uiterlijk op 31 mei.

Alle regels rond de wijzigingen staan op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Bedrijfsvoering’ - ‘Verzamelaanvraag – algemene voorwaarden verzamelaanvraag’, net als de voorwaarden voor de steunmaatregelen onder de pagina ‘Steun’.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt ook de nodige aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Voor wat betreft het gebruik voor de mestrechten, de gespecialiseerde productiemethode, de voorteelt en de hoofdteelt houdt de Mestbank rekening met de aangifte zoals gekend op 30 juni. Wijzigingen na 30 juni zullen niet worden weerhouden.

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer