Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 mei 2023 17:40 

Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023


Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders persoonlijk over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want wijzigingen worden aanvaard tot en met woensdag 31 mei 2023 zonder korting van de steunbedragen. Woensdag 31 mei is meteen ook de uiterste datum om agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen aan te vragen via de verzamelaanvraag.

De uiterste wijzigingsdatum, dit is de datum tot wanneer landbouwers de verzamelaanvraag 2023 kunnen wijzigen zonder gevolgen, geldt onder meer voor volgende aspecten:

* het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,

* het overdragen van betalingsrechten,

* het wijzigen van de intekening (behalve splitsen van percelen met de splitstool)

* het toevoegen van percelen,

* het wijzigen van bestemmingen van percelen,

* het aanvragen van steun voor ecoregelingen of agromilieklimaatmaatregelen,

* het aanvragen van steun voor duurzame zoogkoeienhouderij.

Woensdag 31 mei 2023 is ook de uiterste datum voor het indienen van een teeltmelding hennep.

Voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers geen aanpassingen meer doorvoeren. Zowel de aanvraag van de subsidie als de naam van de verzekeraar moesten uiterlijk 7 mei 2023 worden doorgegeven. De naam van de verzekeraar op 7 mei 2023 is bindend voor een subsidiebetaling voor de campagne 2023.

Ook voor de ecoregeling ‘eenjarige ecoteelten, voorjaarsbraak met late inzaai maïs’ is de uiterste wijzigings-datum al voorbij. Voor de ecoregelingen ‘aanbreng organische koolstof’ en ’precisielandbouw – plaatsspecifiek bekalken’ kunnen percelen nog bijkomend aangeduid worden tot uiterlijk 31 augustus als er voorafgaand een deelnameverklaring is ingediend uiterlijk op 31 mei.

Alle regels rond de wijzigingen staan op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Bedrijfsvoering’ - ‘Verzamelaanvraag – algemene voorwaarden verzamelaanvraag’, net als de voorwaarden voor de steunmaatregelen onder de pagina ‘Steun’.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt ook de nodige aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Voor wat betreft het gebruik voor de mestrechten, de gespecialiseerde productiemethode, de voorteelt en de hoofdteelt houdt de Mestbank rekening met de aangifte zoals gekend op 30 juni. Wijzigingen na 30 juni zullen niet worden weerhouden.

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer