Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2023 12:08 

Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via stalmest


In 2023 kunnen landbouwers als ecoregeling een subsidie aanvragen voor het verhogen van het koolstofgehalte op bouwlandpercelen door het aanbrengen van producten met een hoog koolstofgehalte, waaronder stalmest. Het subsidiebedrag kan toegekend worden op een perceel bouwland als aangetoond kan worden dat minstens 10 ton stalmest per hectare werd opgebracht. Het Departement vraagt landbouwers om foto’s te nemen als bewijs dat de stalmest werd opgebracht en dit op te slaan in de LV-AgriLens app.

Omdat landbouwers nu reeds kunnen starten met het opbrengen en onderwerken van stalmest, dus nog vóór de indiening van de verzamelaanvraag waarin de landbouwer de subsidie aanvraagt, wil het Departement Landbouw en Visserij geïnteresseerde landbouwers nu al informeren over hoe ze kunnen aantonen dat deze maatregel werd uitgevoerd op het perceel.

Landbouwers die de subsidie voor het verhogen van het koolstofgehalte willen ontvangen, moeten het departement één of meerdere foto’s bezorgen van de stalmest die op het perceel werd opgebracht.  Dit kan door een foto te nemen op het moment dat de stalmest wordt uitgespreid, op het veld ligt of ondergewerkt wordt. De foto moet duidelijk aantonen dat er stalmest werd opgebracht. Er wordt aangeraden geen close-upfoto te nemen, maar er wordt best ook niet te ver uitgezoomd, om zeker te zijn dat de stalmest nog steeds zichtbaar is op de foto.

Het departement vraagt landbouwers de foto te nemen met de LV-AgriLens app van het departement, zodat er zekerheid is over locatie en tijdstip van de foto. Op het tabblad Foto’s in de LV-Agrilens app kan elke landbouwer zijn/haar eigen fotogalerij aanmaken door de foto’s te nemen zoals hierboven beschreven. Hij/zij hoeft deze foto’s nog niet naar het departement door te sturen.

Na het indienen van de verzamelaanvraag zal het departement zogenaamde taken uitsturen via de LV-AgriLens app naar landbouwers met een aanvraag voor deze maatregel. De landbouwer krijgt hiervoor een bericht, opent vervolgens de taken in de app en kan elke taak eenvoudig beantwoorden door de foto’s uit de fotogalerij toe te voegen en door te sturen.

Landbouwers die geen gebruik maken van de de LV-Agrilens app, moeten er voor zorgen dat de medewerkers van het departement aan de hand van de foto het perceel kunnen identificeren. Het wordt daarom aangeraden voldoende uit te zoomen en eventueel herkenningspunten van het perceel in het beeld op te nemen. Het moet evenwel duidelijk zichtbaar blijven op de foto’s dat er stalmest op het perceel werd gebracht.

Landbouwers die stalmest uitrijden of laten uitrijden voor de subsidie ‘Verhogen koolstofgehalte op bouwland’, moeten foto’s nemen als bewijsmateriaal. Zo kunnen zij nadien aantonen dat het perceel voldoet aan de voorwaarden voor uitbetaling. Percelen waarvoor niet kan aangetoond worden dat er stalmest werd opgebracht, komen niet in aanmerking voor uitbetaling van de subsidie.

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer