Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2021 11:17 

Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatverandering


Op 23 november 2021 vond in Technopolis in Mechelen de Algemene Vergadering van Phytofar plaats. De 70 aanwezigen waren blij elkaar na lange tijd terug te zien en te kunnen praten over de uitdagingen in de sector van de gewasbescherming en ver daarbuiten. 60 deelnemers hebben het evenement online gevolgd. Het thema dit jaar: “De plantaardige
voedselketen en klimaatverandering: alle hoop op technologie?”. Stof genoeg voor een boeiende avond dus!

Bestanden beschikbaar voor download:
Presentatie Olivier Honnay (2232.8 Kb)

Voorzitter Martin Van Gheluwe (Syngenta) was duidelijk in zijn welkomstwoord: “De klimaatcrisis stelt ons voor enorme uitdagingen, maar we moeten die onbevreesd en vol vertrouwen aanpakken.
Iedereen, landbouwers, toeleveringsbedrijven en overheid, moet in dezelfde richting kijken en de doelstellingen voor ogen hebben nl een duurzame en weerbare voedselproductie in België en Europa.
Dan kan ook iedereen, met eigen expertise, meewerken aan oplossingen.”

In zijn presentatie deelde Olivier Honnay, Conservation biologist aan de KULeuven, zijn visie over hoe we het mondiale voedselsysteem klimaatneutraal kunnen maken. In theorie is het mogelijk maar een combinatie van maatregelen is dan noodzakelijk. De belangrijkste oplossingen zijn duurzame intensivering (meer produceren op dezelfde oppervlakte, vooral in landen met lage inkomsten) en het reduceren van de vleesconsumptie waarna het vrijgekomen areaal bebost wordt.
In het daarop volgende debat “Plant based food chain and climate change: all hope on technology?”
gaven panelleden en publiek hun mening over hoe landbouw de klimaatcrisis kan helpen verzachten.

Professor Anne Legrève (UCLouvain) ziet dagelijks dat klimaatverandering overal aanwezig is: in het milieu, in de planten zelf en in de ziekten en plagen op de planten. Wetenschappelijk onderzoek blijft cruciaal om deze veranderingen helemaal te doorgronden en zo een diversiteit aan innovatieve technieken (precisielandbouw, veredeling, nieuwe gewasbeschermingsmiddelen) te ontwikkelen die leiden tot een duurzame voedselzekerheid.
Kristiaan Van Laecke (ILVO/Seed@bel) zegt dat het niet makkelijk zal zijn om op korte termijn (2030 dus) planten te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan het veranderende klimaat. Met klassieke veredeling alleen, komen we er niet. Er is dus dringend nood aan een Europese regelgeving voor nieuwe technieken om vooruit te komen.

Ook Marc Sneyders (Bayer CropScience) ziet de uitdagingen van de klimaatverandering: ziekten en plagen komen vroeger of later en zijn sterker. Het feit dat landbouwers geen toegang meer hebben tot vele gewasbeschermingsmiddelen, maakt het risicovoller om een goede teelt te hebben. Hij ziet veel heil in een goede samenwerking van landbouwers met loonwerkers, zodat landbouwers niet zelf de allernieuwste technieken hoeven aan te kopen.
Volgens Geert Plaetinck (Syngenta Ghent Innovation Center) stellen de politiek en de maatschappij tegengestelde eisen: er moet verduurzaming komen en toch is er technofobie. Een dergelijke contradictie houdt vernieuwing tegen en dus pleit hij voor vrijheid van innovatie en een goede mix van precisielandbouw en biocontrole. De tijdsdruk van de Green Deal zou hierbij stimulerend kunnen werken.

Anne-Catherine Dalcq van CEJA vertegenwoordigt de Europese jonge landbouwers die verschillen door de diversiteit in hun bedrijven en landbouwsystemen, maar elkaar vinden in een gemeenschappelijk politiek en economisch kader. Het Europese landbouwbeleid legt vele nieuwe regels op waardoor de jonge landbouwers op zoek moeten naar extra budgetten om bijvoorbeeld nieuwe technologieën in te zetten. Ook zij vreest voor het wegvallen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen, waardoor teelten, zoals bijvoorbeeld chicorei, in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn.

Eric Demaeght wil met enVie Atelier alvast inzetten op het verminderen van voedselverlies door soep te maken van overstocks van bijvoorbeeld veilingen. Hij rekent ook op een gedragsverandering van deconsument want zij moeten een eerlijke prijs willen betalen voor duurzame voeding.
Ja, de landbouwers moeten blijvend ondersteund en opgeleid worden om hun passie, kwaliteitsvol voedsel voorzien, zo goed mogelijk uit te voeren. Ja, er is blijvend onderzoek nodig om meer duurzame middelen op de markt te brengen om plagen en ziekten te bestrijden. Ja, we moeten innovatieve technieken durven bekijken zodat onze gewassen zich aanpassen aan klimaatverandering. Maar iedereen lijkt er zeker van dat met een open geest en met inzet van iedereen, de uitdagingen niet onoverkomelijk zijn.

De federale minister van Landbouw David Clarinval, deed bij monde van zijn vertegenwoordiger Pierrick Walravens beroep op ieders zin voor innovatie om een driedubbel doel te bewerkstelligen: de landbouw van morgen moet kunnen rekenen op gewasbeschermingsmiddelen die doeltreffend zijn, het milieu respecteren en ook economisch duurzaam zijn.

Peter Jaeken, Secretaris-generaal van Phytofar, sloot de avond af met een positief gevoel over het jarige Phytofar. “In dit vreemde maar boeiende corona-jaar 2020-2021, heeft Phytofar zich ingezet om mee te blijven zoeken naar duurzame oplossingen voor de landbouw en daarover te communiceren.
Maar Phytofar doet dat al 80 jaar want in 1941 verzamelden de eerste pioniers zich om samen te werken, om samen oplossingen te zoeken. Phytofar, dat zijn JULLIE, onze leden, gedreven mensen met passie voor landbouw, voor planten, voor innovatie! Er ligt nog veel werk op de plank, voor ons en voor de ganse agrovoedingsketen maar ik neem de uitdagingen samen met jullie en mijn enthousiast team, graag aan.”
En dan was er taart.

INFO EN VIDEO'S

 


  Nieuwsflash
 
Betere contractprijzen aardappelen voldoende om aan groeiende vraag te voldoen?Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool verse markt - late herfst Lees meer
 
 
Nieuwe friet- en chipsrassen aardappelen in proef (2021)Lees meer
 
 
Ga mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid Lees meer
 
 
PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: tegemoetkoming nu aanvragenLees meer
 
 
Consumptieprijsindex – januari 2022 Lees meer
 
 
Start 2022 met een Waterpaspoort van jouw land- of tuinbouwbedrijf Lees meer
 
 
Vlaams strategisch plan in het kader van het GLBLees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
Vlaamse algenmaand in februari 2022 Lees meer
 
 
Aanpassing van de pachtwetgevingLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Deconnectierecht nu al bij amtenaren, straks in de privé?Lees meer
 
 
7 laatste jaren waren warmste ooit Lees meer
 
 
Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locatiesLees meer
 
 
Precisielandbouw Lees meer
 
 
Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd Lees meer
 
 
PFOS: tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht aanvragenLees meer
 
 
AEA-lijsten Lees meer
 
 
Invoering Internationale Aardappeldag Lees meer
 
 
Soja-areaal en insecten als alternatieve eiwitten in VlaanderenLees meer
 
 
Do’s en don’ts van grasland scheurenLees meer
 
 
Kunstmest strooienLees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer