Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 sep 2021 10:48 

Pre-ecoregelingen in 2022


Op 10 september 2021 keurde de Vlaamse Regering vijf nieuwe subsidiemaatregelen die een opstap vormen naar het nieuwe GLB en die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit, definitief goed. Geïnteresseerde landbouwers zullen in 2022 aan deze maatregelen kunnen deelnemen, mits finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. In een reeks persberichten belicht het Departement Landbouw en Visserij de volgende weken deze pre-ecoregelingen.

Het jaar 2022 is een overgangsjaar tussen het huidige PDPO-III en het nieuwe GLB dat begint op 1 januari 2023. In deze overgangsperiode kunnen landbouwers geen nieuwe verbintenissen afsluiten voor bestaande agromilieuklimaatmaatregelen. Alleen landbouwers met een aflopende verbintenis in 2021, kunnen deze nog met een jaar verlengen. Als opstap naar 2023, waar een hele reeks nieuwe maatregelen zal worden aangeboden, worden een aantal van deze voorstellen al in 2022 gelanceerd. Op deze manier kunnen landbouwers al een jaar eerder ervaring opbouwen rond een aantal van de nieuwe maatregelen.

De vijf maatregelen waarvoor in 2022 een subsidie kan gevraagd worden, zijn de volgende:

-        Inzaai productief kruidenrijk grasland

-        Ecologisch beheerd grasland

-        Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten

-        Precisielandbouw

-        Verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan

De verschillende maatregelen zullen de komende weken in aparte persberichten gedetailleerd toegelicht worden. De meest recente informatie, zoals de subsidiebedragen en specifieke voorwaarden van de verschillende maatregelen, kunnen landbouwers terugvinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen. Zo werd bij de maatregel voor het verhogen van organisch koolstofgehalte in bouwland de streefwaarden en subsidiebedragen nog aangepast, in vergelijking met de eerder principieel goedgekeurde versie.

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer