Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 22 feb 2021 17:46 

Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen


Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen. Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen Inagro en Hogeschool VIVES betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de landbouwer brengen. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven worden ambassadeur van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken. Een bredere groep landbouwers kan rekenen op 65% korting op een bodemscan.

De laatste jaren zijn landbouwbedrijven sterk gegroeid in oppervlakte en in productie per hectare. Door die schaalvergroting is het voor de landbouwer moeilijker om een goed overzicht te bewaren over de stand van zaken op zijn percelen. “Uit de reacties op onze webinar Aan de slag met smartfarming eind 2020 bleek dat er veel interesse is in nieuwe technieken”, vertelt Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw bij Inagro. “Toch hebben landbouwers nog veel vragen en twijfels over de kosten en baten. Samen met Hogeschool VIVES willen we daar verder op inzetten in het project Smartfarming op het menu.”

Smartfarming in drie stappen


Voor de landbouwer is het niet eenvoudig om te weten welke smartfarmingtechniek hij wanneer moet toepassen. Daarom ontwikkelden Inagro en Hogeschool VIVES een beknopt stappenplan. “Dat helpt hem om technieken volgens een doordachte strategie in te zetten”, klinkt het. Zo pakt het project uit met een driegangenmenu:

  1. Bodem meten is weten
  2. Gewasmonitoring
  3. Actie

De basis om tot actie te komen, is kennis over de bodem en de gewasgroei. Een bodemscan brengt de bodemvariatie van een perceel in kaart. Zo kan de landbouwer de grondbewerkingen, het zaaien of planten en de bemesting optimaliseren. Door de groei van het gewas te monitoren, linkt hij de bodemtoestand aan de gewasgroei en -gezondheid. Ingrijpen kan via variabele bemesting, waarbij de landbouwer nutriëntengiften toedient op plaatsen waar het gewas ze nodig heeft en zal opnemen. Bij de oogst bepaalt een opbrengstmeting welke zones van het perceel de beste opbrengst hebben. De meting legt meteen ook probleemzones bloot, wat waardevol is voor een volgende teelt.

Bodemscans als basis

Gedurende de looptijd van het project geeft ‘Smartfarming op het menu’ 65% korting op een bodemscan. De korting is beschikbaar voor West-Vlaamse landbouwers, met een maximum van 1 perceel per jaar per landbouwer. Een bodemscan brengt de variërende bodemeigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid, pH en organisch koolstofgehalte, in kaart. Met die gegevens worden taakkaarten opgesteld die de landbouwer gebruikt om een perceel plaatsspecifiek te bewerken. Denk daarbij aan variabel bekalken, planten, zaaien of bemesten.

> West-Vlaamse landbouwers die graag een bodemscan laten uitvoeren, kunnen contact opnemen met Inagro via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00

“Onze studenten  zullen de data verzamelen, visualiseren en opvolgen via het toegankelijke WatchIT grow-platform”, vertelt Johny Willem, docent landbouwmechanisatie bij Hogeschool VIVES. Landbouwers krijgen na de bodemscan begeleiding van een Inagro-adviseur om de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies bij variabel planten en toedienen van kalk of compost.

Pilootbedrijven zijn ambassadeurs van het project

In het project staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. Die smartfarmingambassadeurs dienen als katalysator in de streek. De landbouwers zullen op een van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen. Zij volgen bij wijze van spreken het volledige driegangenmenu. Bij elke stap krijgen ze begeleiding van Inagro en Hogeschool VIVES. Op het einde van het seizoen zullen deze ambassadeurs hun ervaringen delen via infoavonden.

Minimale input, maximale output

Plaatsspecifiek management geeft landbouwers de kans om een optimale opbrengst en kwaliteit te behalen met een beperkte input. Via precisielandbouw krijgen ze inzicht in de noden van een perceel. De landbouwer kan de hoeveelheden meststoffen aanpassen en enkel toedienen waar ze het best benut kunnen worden. Dat resulteert in minder uitspoeling en een lagere uitstoot, kortom een milieuwinst.

“Naast de praktische implementatie wil Smartfarming op het menu zich focussen op de economische meerwaarde. We proberen voor elke toegepaste techniek op een pilootbedrijf de rendabiliteit ervan te berekenen. Zo hopen we doorheen het project een goede kennis op te bouwen over de technieken die rendabel zijn voor de West-Vlaamse landbouwers”, vertelt Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw bij Inagro.  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiële sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer