Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2021 13:12 

Graslandupdate week 7: Temperatuursom


Vanaf deze week mag je volgens de mestwetgeving mest uitrijden. Dat wil niet zeggen dat het ook aangeraden is. Het optimale bemestingsmoment voor grasland kan je bepalen door de temperatuursom te volgen.

Als de bodem voldoende warm is en er vocht en nutriënten aanwezig zijn, zal de mineralisatie op gang komen. De stikstof in de bodem komt daardoor beschikbaar voor het gras. De minimale bodemtemperatuur daarvoor is 5°C. De graswortels zullen dan starten met groeien en nutriënten opnemen. Ook voldoende lichtintensiteit is cruciaal om grasgroei te stimuleren, want licht speelt een rol in de fotosynthese. Dat moment inschatten kan door middel van de temperatuursom (T-som) en door de bodemtemperatuur op 10 cm diepte op te volgen. De gemiddelde bodemtemperatuur in Beitem was deze week 4,7°C. 

 

Temperatuursom 

De temperatuursom wordt berekend door de gemiddelde dagtemperaturen boven het vriespunt sinds 1 januari op te tellen. Zodra de T-som de norm van 250°C overschrijdt, kan je aannemen dat de grasgroei van start is gegaan. Dat is ook het optimale moment om de eerste kunstmestgift toe te dienen in grasland.  

Om dierlijke mest uit te rijden hoef je daar niet meteen op te wachten. Het beste bemestingstijdstip is daarvoor afhankelijk van de draagkracht van de bodem, om insporing te vermijden. Een vroege voorjaarsgift van drijfmest gaat het bodemleven namelijk activeren. Optimaal bemesten is dus cruciaal in grasland. Te vroeg bemesting zorgt namelijk voor uitspoeling van de nutriënten, terwijl er door te laat bemesten groeidagen, en dus opbrengst verloren gaan.    

In onderstaande figuur kan je de huidige T-som zien, tot en met 17/02.
 

Tsom_210218.jpg

 


  Nieuwsflash
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven Lees meer
 
 
Nieuwe veldproef met ggo-populier Lees meer
 
 
Mutante sporen en hun impact op voedselveiligheid en bederf Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Maak Mercosur-akkoord ‘nieuwe stijl’Lees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Land- en tuinbouwsector - Innovatie Lees meer
 
 
Wolvenschade - Kostprijs en schadevergoedingLees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Everzwijnenschade - Kostprijs en schadevergoeding Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Insecticide op perelaars is kleiLees meer
 
 
Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid afLees meer
 
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer