Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 23 feb 2021 11:06 

Advies Brede Weersverzekering 2021


Het nieuwe teeltseizoen staat voor de deur, tijd om het teeltplan op te maken en na te denken over het nemen van een brede weersverzekering.

Bestanden beschikbaar voor download:
Presentatie Vanbreda (1412.4 Kb) Vergelijking aanbieders (473.6 Kb)

http://www.agripress.be/start/artikel/613233/nl

Brede weersverzekering - Rampenfonds

Zoals U weet, is vanaf 2020 tussenkomst van het rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten nog mogelijk op voorwaarde dat minstens 25% van je bedrijfsareaal (op basis van hoofdteelt) verzekerd is via een erkende brede weersverzekering.

Indien 25% tot 50% van je areaal verzekerd is met een BW, kan je bij een erkende ramp in 2021 maximaal 32% van de berekende schade aan de niet-verzekerde teelten vergoed krijgen.  Indien meer dan 50% verzekerd is, stijgt deze vergoeding naar 64% van de schade aan de niet-verzekerde teelten.

De volgende jaren dalen deze percentages verder zodat in 2025 geen vergoeding van het rampenfonds meer mogelijk is.

Verzekerd (BW) bedrijfsareaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Minder dan 25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25 - 50%

32%

24%

16%

8%

0%

0%

Meer dan 50%

62%

48%

32%

16%

0%

0%

WELKE MAATSCHAPPIJ?

Om in aanmerking te komen voor subsidie (65%) moet je een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten. 

Voor 2021 zijn dezelfde verzekeringsmaatschappijen als in 2020 erkend. Nieuwkomer is Vanbreda. KBC biedt nu een eigen product aan; Agriver neemt als dusdanig deel.

Diegene die in 2020 niet opgezegd hebben, zijn verplicht bij dezelfde maatschappij opnieuw aan te vragen.

Verzekeraar

Verzekeringsproduct

Meer info

KBC Verzekeringen

KBC Weerspolis, Brede weersverzekering

 

MS AMLIN Insurance SE

Brede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V.

 

N.V. Hagelunie

Brede Weersverzekering België

www.hagelunie.com

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruit)/BFAO U.A. (enkel fruit)

Brede Weersverzekering/Brede Weersverzekering Vlaams Gewest

www.agriver.com of www.bfao.nl 

Vereinigte Hagel

SECUFARM® 6

www.vereinigte-hagel.nl

*Oogstverzekering

Vanbreda Risk and Benefits

www.vanbreda.be

*Vanbreda:

In bijlage vindt U de presentatie van hun product: ze stellen zelf een verwachte opbrengst via Statbel gegevens per streek/grondsoort voor, tevens ook een richtprijs voor wat de verzekerde waarden betreft.

Grote verschillen polissen

Niet enkel de kostprijs/premie is dus belangrijk, er zijn immers ook heel wat technische en juridische verschillen tussen de verzekeringspolissen.

• Vanaf wanneer ben je bijvoorbeeld gedekt door je verzekering? Vanaf het ogenblik dat je de premie hebt betaald of vanaf een bepaalde datum (bijvoorbeeld vanaf 1 januari van het jaar waarin je de verzekering afsluit)? En hoe lang blijft je gedekt tegen risico’s?

• Wanneer de overheid een captatie- of beregeningsverbod heeft ingesteld, betaalt de verzekering dan uit of niet?

• Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te ontvangen (minimumhoeveelheid neerslag, bepaalde vorsttemperatuur…)?

• Vraag aan de verzekeraar welke weer- of meetstations als basis genomen worden voor het bepalen van bijvoorbeeld het neerslagtekort in jouw buurt. Niet elke maatschappij werkt met dezelfde referentiepunten.

• Evalueer hoe de schatting gebeurt. Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen risico (ook vrijstelling of franchise genoemd)? Of kan je zelf kiezen hoeveel je eigen risico bedraagt? In veel gevallen wordt een franchise van 20 of 30% vooropgesteld. Soms wordt er ook een clausule ingebouwd die deze franchise verhoogt met bijvoorbeeld 20% omdat er niet beregend werd in het geval van een langdurige droogte.

• Bekijk ook goed of de vrijstelling/franchise geldt op perceelniveau of op teeltniveau. Dit zal bepalen of zware schade op één specifiek perceel al dan niet aanleiding geeft tot uitbetaling.

• Evalueer of elk type schade opgenomen is in jouw polisvoorwaarden. Zo was de schade door zonnebrand bij fruittelers bijvoorbeeld een aandachtspunt. Is enkel het fruit of de oogst verzekerd en/of ook de bomen in het geval van bijvoorbeeld windschade. Vraag ook hoe een storm gedefinieerd wordt. Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?

• Vraag hoe het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt wordt bepaald? Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?

• Wanneer je schade hebt, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op beeld vast te leggen

• Opzegmodaliteiten: bij bepaalde verzekeraars moet je standaard 3 maanden voor het vervallen van de polis je opzeg doen. Hou daar rekening mee indien je voor het volgende teeltseizoen alle opties wil openhouden en een vrije keuze wil maken.

WANNEER?

Polis afsluiten ten laatste tegen 30 april 2021 (indieningsdatum VZA)

VZA: aanduiden nemen BW of niet en welke maatschappij (niet meer specifiëren welke teelten)

ADVIES

Overleg kan via 0475/26.58.69 (Sofie).

Overleg met ons, stuur ons uw aanvraag en we zorgen ervoor dat U de offertes ontvangt.  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer