Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 jan 2021 08:41 

Modderoverlast vermijden en erosieverplichtingen


Intussen zijn de randvoorwaarden erosie in hun huidige vorm al enkele jaren van kracht op rode en paarse percelen. Ook los van de verplichtingen zijn heel wat nuttige ingrepen mogelijk om modderoverlast te vermijden. Weet jij al hoe je dat dit teeltseizoen zal aanpakken? We zetten je kort op weg.

Randvoorwaarden erosie

De randvoorwaarden erosie zijn verplicht voor rode (hoog erosiegevoelige) en paarse (zeer hoog erosiegevoelige) percelen. Afhankelijk van de teeltcategorie moet je maatregelen nemen uit één of meerdere keuzepakketten.

  • Basispakket: wat na de oogst? Bodembedekking in de winter
  • Keuzepakket bufferstrook: diverse graszones en plantaardige dammen aanleggen
  • Keuzepakket teelttechnische maatregelen: teeltaanpassingen doorvoeren, zoals niet-kerende bodembewerking, directzaai, drempeltjes bij ruggenteelten
  • Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken: permanente maatregelen, zoals erosiepoel en bufferbekkens

De maatregelen uit de keuzepakketten zijn dus niet uitsluitend brongericht, maar ook aangevuld met effectgerichte maatregelen. Ben je er al over uit hoe jij zal omgaan met de randvoorwaarden erosie? Wij adviseren je graag waar nodig! De uitgebreide versie randvoorwaarden kan je ook nalezen op de website van het departement Landbouw en Visserij.

Afwijkende attesten

In West-Vlaanderen is Inagro bevoegd voor het afleveren van de nodige attesten om af te wijken van het keuzepakket bufferstroken op paarse en rode percelen. Neem gerust contact met ons op bij verdere of specifiekere vragen over jouw situatie. Via dit filmpje worden enkele maatregelen toegelicht.  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer