Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 03 jan 2021 10:03 

Het effect van corona op de aardappelmarkt 2020/2021/2022


De impact van Corona' - die in februari/maart in Europa opdook - is bijzonder groot geweest op de prijsontwikkeling van de aardappelmarkt.

Terugblik: begin 2020 noteerde het aprilcontract voor 2020 rond het niveau van €18 per 100 kilo en de fysieke markt in Europa noteerde op dat moment net boven de €15 per 100 kilo. Dat veranderde in de weken daarop niet veel,waardoor de termijnmarkt van april 2020 wat terugzakte naar €16 in week 8. In maart was het thema 'corona' steeds duidelijker aanwezig, maar de gevolgen op de binnenlandse en wereldwijde economie, de agrarische sector en dus ook de aardappelmarkt waren nog onduidelijk.

Cafés en restaurants werden gesloten, bedrijfskantines bleven leeg en cruiseschepen kwamen aan de wal. Het effect op de marktprijsontwikkeling bleek gigantisch. De gemiddeld fysieke marktprijs in West-Europa (de cash settlement) zakte in korte tijd terug van €15 in week 9 en €8,20 in week 12 naar €2 in week 17. Op het prijsniveau in week 17 werden de nog openstaande termijnmarktcontracten afgewikkeld.

De daling van de termijnmarkt voor oogst 2019 leidde tot een parallel aan de notering van oogst 2020, die slechts maximaal €12,50 heeft aangetikt. Nadien is de termijnmarkt in de zomer (week 30) zelfs teruggezakt naar €5,50. Overigens trok de vraag naar eindproduct in de zomer flink aan, waardoor de notering voor april 2021 enigszins herstelde naar €9 per 100kilo. In de laatste maanden is de situatie rondom de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen niet beter geworden. Daardoor noteerde de termijnmarkt in deze periode rond de € 6,50. Dit is tevens het prijsniveau waarmee op 30 december het jaar werd afgesloten.

De droogte in teeltseizoen 2020 (voorjaar en zomer) speelde ook enorme parten, vooral Franrkijk werd zwaar getroffen. Dit werd gevolgd door een extreme natte in het najaar die het oosgten, en vooral in zware gronden, zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maakte.

Lees ook: Onzekerheid aardappelseizoen en -markt

Inmiddels ontvingen alle schadelijders de gevraagde vergoeding Covid19-steun aardappelen oogst 2019 onder de kerstboom, bedankt aan onze minister hiervoor. Nederland rondde dit eerst af. In Frankrijk komt de steun er ook, maar hier is het nog even wachten op de publicatie in de 'Journal Officiel'.

Hoe moet het nu verder in het tweede deel van het bewaarseizoen? Kan de actuele fysieke marktprijs van frietaardappelen (vanaf 1 januari 2021) van gemiddeld circa €3,50 komende periode stijgen naar bijvoorbeeld de termijnmarktprijs van €6,50 (slotstand 30 december) of hoger? Bepalende factoren zijn:

  • Het aanbod van de komende periode en dat in het licht van de problematiek rondom de kiemremmingsmiddelen.
  • Het herstel in de afzet van eindproduct, wat samenhangt met de snelheid waarin het enigszins normale leven kan worden opgepakt nu de bevolking wordt gevaccineerd.
  • Er zijn vanaf het moment dat het coronavirus toesloeg enorm veelaardappelen geruimd naar andere bestemmingen dan verwerking (voer, zetmeel, vlokken). Als de situatie zich normaliseert, kan er wellicht een omslag plaatsvinden waarbij de vraag rijst: waar zijn toch alle aardappelen gebleven?

Uiteindelijk zal 2020 op alle fronten in ons geheugen zijn gegrift. Voor de aardappelmarkt heeft het prijstechnisch gezien voor 2 seizoenen tot een zeer slechte markt geleid. Met name de verwerkers (die de laatste jaren het volume grondstof op basis van de contracten hebben uitgebreid) zijn flink geraakt. De vraag is wat deze meer dan onverwachte situatie zal doen met de aardappelmarkt voor komend seizoen, maar ook in de seizoenen daarna.

Gaat het areaal frietaardappelen krimpen in Europa? Zal er minder vastprijs gecontracteerd worden?
De tijd zal ons dat moeten leren en dat zal wellicht in de komende weken al kunnen, als er toch links of rechts afspraken gemaakt moeten worden voor seizoen 2020/2021. In ieder geval zakt de contractprijs met minstens €1... Het kiemlustig zijn van de aardappelen en de moeilijkheid om dit met de nieuwe middelen onder controle te houden/krijgen dient aan menig teler niet gezegd. Moeilijk!

Desondanks wens ik jullie en de familie een allerbest jaar - hou het gezond - en een écht goed boerenjaar zou meer dan welkom zijn!!

Sofie Scherpereel - Landbouwexpert  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer