Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 nov 2020 09:06 

Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector niet


In 2020 tot heden werden in de land- en tuinbouwsector 343 arbeidsongevallen geregistreerd, waarvan 55 met machines en vervoermiddelen en 23 waarbij een dier betrokken was. Dit blijkt uit het antwoord van minister voor Landbouw Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V).

Uit onderstaande tabellen van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Ferdris) blijkt dat het aantal ongevallen in 2018, 2019 en in 2020 tot heden nog steeds heel hoog blijft en dat het overgrote deel, bijna 74 % (van het gemiddelde aantal van 2018, 2019 en 2020 tot heden) op het bedrijf gebeurt.

Tabel 1. Aantal ongevallen in de landbouwsector, opgedeeld volgens provincie, 2018-2020

 

2018

2019

2020

Antwerpen

114

99

106

Limburg

45

53

53

Oost-Vlaanderen

82

78

60

Vlaams-Brabant

32

23

24

West-Vlaanderen

102

86

100

Totaal

375

339

343

ron: Feris

Tabel 2. Aantal ongevallen in de landbouwsector waarbij een machine of een dier is betrokken, 2018-2020

 

2018

2019

2020

Ongevallen waarbij een machine of een vervoer- of transportmiddel is betrokken

59

44

55

Ongevallen waarbij een dier is betrokken

21

20

23

Bron:edris

Tabel 3. Aantal ongevallen in de landbouwsector, opgedeeld volgens plaats van het ongeval, 2018-2020

 

2018

2019

2020

In de onderneming of op een vestigingsplaats

289

262

229

Op de openbare weg: verkeersongeval

3

4

7

Op de openbare weg: geen verkeersongeval

44

40

45

Op een andere plaats

39

33

62

Totaal

375

339

343

Bron: Fedri

In 2019 organiseerden de erkende centra voor landbouwvorming 138 opleidingen waarin EHBO aan bod kwam. De arbeidsveiligheid vormt een vast onderdeel van de starterscursussen voor toekomstige landbouwers. Preventie komt in de opleidingen voor landbouwers ook aan bod bij veiligheid op de weg, arbeidsveiligheid en gevaar van mestgassen.

Preventie en arbeidsveiligheid verdienen nog extra aandacht en werden daarom opgenomen in de lijst van de beleidsprioriteiten die aan de centra werden gecommuniceerd voor het werkingsjaar 2020. In de subsidiemaatregel ‘KRATOS – Raad op maat’ is er een adviesmodule ‘arbeidsveiligheid’ opgenomen. Tijdens een rondgang op hun bedrijf krijgen landbouwers van een adviseur gratis advies over hoe ze de verschillende risico’s op hun bedrijf kunnen beperken. In totaal werd al 683 keer gebruik gemaakt van deze adviesmodule.

Het Departement Landbouw en Visserij organiseerde in het najaar van 2019 i.s.m. de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en Preventagri een studiedag voor adviseurs over het thema arbeidsveiligheid. Het thema mestgassen kwam hierbij ook aan bod. Het doel van deze studiedag was om de verschillende sectorinitiatieven en expertise over arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector met de adviseurs te delen zodat zij deze informatie in hun adviezen aan de landbouwers kunnen doorgeven.

Tot zover het antwoord van de minister.

“Het is overduidelijk dat arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector ook in de toekomst een blijvende zorg moet zijn. Ik denk dat er nog een tandje mag bijgestoken worden. Een mogelijkheid is om samen met de landbouworganisaties – die toch nogal nauw contact onderhouden met hun leden – bijkomende campagnes op te zetten rond arbeidsveiligheid in de sector en hiervoor uiteraard de nodige financiële middelen te voorzien,” besluit Stijn De Roo.  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer