Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 okt 2020 18:20 

Ecologischer werken rendeert toch


Landbouwers kunnen ook op een duurzame manier hun inkomen opkrikken, stelt een studie van het WWF. Het voedergewas is daar cruciaal in.

Alternatieve, meer natuurvriendelijke teelten kunnen zowel de natuur en het klimaat als de landbouw zelf ten goede komen. Dat besluit het Wereldnatuurfonds (WWF) België uit een studie.

Centraal in het verhaal staat het diervoeder. De prijs voor voeder is voor een vleesveehouder goed voor liefst een kwart van zijn kosten. Stel dat hij het over een andere boeg gooit en eiwitrijke voedergewassen plant, zoals grasklaver en luzerne. Die staan ecologisch hoger aangeschreven. Ze dragen bij tot de vruchtbaarheid van de bodem en met hun bloei bieden ze voedsel voor bestuivende insecten. Luzerne dringt met de wortels ook diep in de bodem door, wat de plant minder gevoelig maakt voor droogte.

Als het voeder uit eigen teelt komt, hoeft er geen soja uit Zuid-Amerika ingevoerd (en betaald) te worden. Die import laat een ongunstige ecologische voetafdruk na. Daarnaast maakt de landbouwer zijn grasland waardevoller, door bijvoorbeeld kruiden toe te voegen, waar hij voor vergoed wordt.

Dit teeltplan is volgens de studie haalbaar voor het merendeel van de Vlaamse veehouderijen, de invulling is afhankelijk van de specifieke context.

Zelfs al gaat de berekening uit van een productiedaling van 10 procent, dan nog komt de boer er financieel beter uit. De vleesveehouder uit het voorbeeld kan zijn jaarinkomen met 10.000 euro zien stijgen. Goed nieuws voor de vele boeren uit deze sector wier inkomen vandaag precair is.

De WWF-studie maakte een vergelijkbare oefening voor de melkveehouder en die zou zijn inkomen met zowat een kwart zien aangroeien.

Voor zijn berekeningen deed het WWF een beroep op data van de landbouwadministratie en op de praktijkervaring van adviseurs die op de landbouwbedrijven komen. ‘We denken dat dit goed onderbouwd is, maar het blijft een theoretische oefening', geeft Titus Ghyselinck, landbouwexpert van het WWF, toe. ‘Deze omslag is niet iets wat je van vandaag op morgen kunt toepassen. Er zal opleiding en ondersteuning voor nodig zijn. Maar het opent perspectieven.’

Met het Europese landbouwbeleid (GLB) dat vernieuwd wordt, dienen er zich meteen kansen aan. De nieuwe manier van werken kan gestimuleerd en ondersteund worden via zogenaamde ecoregelingen, die deel zullen uitmaken van dat gereviseerde GLB. Europa wil er de landbouw groener en duurzamer mee maken.

‘Het landbouwbudget hoeft in een meer ecologische aanpak niet eens toe te nemen’, maakt Ghyselinck zich sterk. ‘Het zal wel anders, gerichter gespendeerd worden.’

Het GLB-budget ondersteunt vandaag in Vlaanderen vooral rundveehouders, melkveehouders en akkerbouwers. Daarom liet het WWF deze oefening voor die sectoren uitvoeren.  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vr nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht Belgi pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer