Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 mei 2020 16:58 

ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits


Bij een eerste bezoek aan een landbouwbedrijf, na de uitbraak van de Coronacrisis in ons land, van Viceminister-president en Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits, benadrukte het ABS het belang van onze Vlaamse landbouw en de lokale voedselproductie.

18 maart 2020: Vlaanderen, België, Europa zijn op dat ogenblik reeds een paar dagen op slot omwille van de Corona-uitbraak. Op die dag was er eigenlijk een bezoek gepland van Minister van Landbouw Hilde Crevits aan een landbouwbedrijf en ABS-lid in de Vlaamse Ardennen. Aangezien sedert 13 maart quasi alle afspraken geschrapt werden en alle werkzaamheden ineens op een totaal andere manier verliepen, werd dit geplande bezoek dus ook geschrapt.
We prijzen ons echter bij het Algemeen Boerensyndicaat gelukkig dat ruim 2 maand later terug een aantal activiteiten kunnen hernomen worden, natuurlijk wel op een totaal andere manier dan vroeger en mits inachtneming van de Corona-maatregelen.
Zo ging Minister van Landbouw Hilde Crevits in op onze vraag om voor het eerst na de uitbraak van de Corona-crisis terug een landbouwbedrijf te bezoeken. Deze namiddag bezocht zij het familiale landbouwbedrijf Zuid-Bellegoed in Ieper. Dit melkveeakkerbouwbedrijf met aandacht voor duurzame productiemethoden en verbredingsactiviteiten zoals de zuivelverwerking, annexe hoevewinkel wordt sedert 1991 uitgebaat door Philip en Nancy Fleurbaey-Sercu.

Land- en tuinbouwers ook echte helden
Je kan er niet omheen: Corona veranderde en verandert nog dagelijks ons leven en onze maatschappij. Sedert de uitbraak werden diverse beroepsgroepen uitgeroepen tot helden, en velen kregen meer dan terecht applaus.
Hendrik Vandamme, ABS-voorzitter: “Er gebeurde bijzonder veel de voorbije twee en een halve maand. Meer dan terecht werden verplegers, dokters, … uitgeroepen tot helden. Maar ik wil hier ook onze beroepsgroep, de land- en tuinbouwers, nog eens in de picture plaatsen.
Onze boeren mogen de échte helden van de voedselketen genoemd worden. Wat er ook gebeurde de voorbije maanden, wij stonden er elke dag. Wij, en alleen wij, zorgden ervoor dat iedereen op zijn beide oren kon slapen en dat niemand zich zorgen hoefde te maken over een al dan niet voldoende aanbod en variatie aan voedsel ter beschikking te hebben.”
Korte keten Uit een onderzoek dat VLAM opzette blijkt dat de Coronacrisis de verkoop in de korte keten sterk stimuleerde. Veel Vlamingen (her)ontdekken in de eigen buurt een lokale hoevewinkel en kopen daar nu ook vers voedsel. Twee derden van de producenten in de korte keten zegt nu een hogere omzet te draaien dan normaal. Ook Nancy Sercu bevestigt dit: “De voorbije 2 à 3 maand waren hier in onze hoevewinkel druk, echt wel drukker dan de voorgaande voorjaren. Echter was het ook een zeer inspannende periode, want heel wat ‘normale’ zaken moesten we herdenken en herplannen omwille van de Corona-maatregelen. Maar we prijzen ons toch gelukkig en zijn opgetogen dat heel wat klanten onze inspanningen weten te waarderen en vooral dat ze ons gamma, voornamelijk onze zuivelproducten geproduceerd met onze eigen melk, lekker vinden.”
Meer dan waarschijnlijk zal de korte keten een grotere omzet overhouden aan de Coronacrisis, wat vooral goed is voor onze lokale boeren. Maar hierdoor wordt, waarschijnlijk, ook de doorsnee-Vlaming dichter betrokken bij onze activiteiten. En hopelijk leidt dit tot wat meer respect voor onze boeren. Respect voor de helden van onze voedselketen!

Wat en hoe na Corona?
Een vraag die nu steeds weer terugkomt in gesprekken is: “Wat en hoe na Corona?” Hendrik Vandamme: “Heel vaak hoor je nu dat alles moet herdacht worden. En vaak hebben mensen uit niet-landbouw omgeving de meest uiteenlopende ideeën waar het heen moet met onze sector. Er zal inderdaad, in het na-Corona-tijdperk, een andere kijk blijven op onzelandbouw. Dit geldt niet alleen voor ons, maar voor quasi alle sectoren en geledingen in onze maatschappij. In het kader van toekomstige discussies over onze Vlaamse land- en tuinbouw, op alle beleidsniveaus en over alle beleidsdomeinen heen, kan ons belang als essentiële sector echter niet meer genegeerd worden. En het is noodzakelijk, en dit wil ik beklemtonen, dat onze stem daarbij gehoord wordt. Een plan voor de Vlaamse land- en tuinbouw moet opgesteld worden in samenspraak met onze boeren. Daarom stemt het mij als ABS-voorzitter gelukkig dat minister Crevits hier vandaag ter plaatse, op een mooi landbouwbedrijf, komt luisteren naar onze noden, zowel Corona-gebonden als niet Coronagebonden.

Want zeg nu zelf: het virus heeft invloed op veel, maar wel niet op het gegeven dat we snel nood hebben aan regen.”
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits hierover: “Tijdens de crisis is duidelijk gebleken dat de landbouwsector onmisbaar is. Dag in, dag uit zijn ze blijven werken om ons dagelijks van vers, lokaal voedsel te voorzien. Maar de crisis heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat de korte keten aan populariteit wint en dat vertaalt zich in het succes van de hoevewinkels. Dat effect hebben ze hier in Ieper ook duidelijk gemerkt. Het is belangrijk dat we die korte keten nu blijven stimuleren. Maar er komen nog heel wat andere uitdagingen op onze boeren af.

De droogte is daar een van. Met de financiële steun voor brede weersverzekeringen bieden we daar een antwoord op. Maar ook innovatie en klimaatadaptatie zal hier de komende jaren een belangrijke rol spelen.”

Kringlooplandbouw
Dat het ondertussen droog, zelfs al heel droog is, bevestigt landbouwer Philip Fleurbaey. Nochtans probeert Philip, vanuit de principes van kringlooplandbouw, zijn bedrijf en zeker ook zijn akkerbouwactiviteiten te runnen. Philip hierover: “Ik gebruik bijvoorbeeld heel bewust een erosieploeg, dikwijls in combinatie met een zaaicombinatie, waardoor ik zoveel mogelijk erosie van de bodem probeer te voorkomen. Mijn machines voor gewasbescherming en bemesting worden GPS aangestuurd. Hierdoor kan je heel gericht bemesten en besproeien, en worden zowel de bodem als het grondwater zo goed als het kan gespaard.”  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer