Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 mei 2020 15:49 

EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor


Vandaag stelde de Europese Commissie de ‘van boer tot bord’-strategie voor, die de structuren uitzet voor het duurzame Europese voedselsysteem van de toekomst. Ook de nieuwe biodiversiteitsstrategie werd gepresenteerd. Deze twee strategieën vormen een erg belangrijk onderdeel van de Green Deal.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Ik sta volledig achter de opzet en het principe van de ‘van boer tot bord’-strategie, namelijk een alomvattende strategie voor een duurzaam voedselsysteem dat ons moet voorzien van gezonde, kwalitatieve en veilige voeding. Zeker in het licht van de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk voedselzekerheid en een robuust voedselsysteem is. Wat ik echter mis in deze voorstellen, is een nauwe betrokkenheid van de landbouwsector, terwijl zij één van de belangrijkste schakels zijn in onze voedselketen. Om de toekomst van de landbouwsector en onze voedselproductie te garanderen zijn eerlijke prijzen en een leefbaar inkomen dé basisvoorwaarden. Hierover, en hoe men de sector precies zal ondersteunen in het bereiken van bepaalde doelstellingen, wordt weinig gezegd door de Commissie, terwijl dit net één van de hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB is.”

In totaal zullen 27 wetgevende voorstellen volgen in het kader van de ‘van boer tot bord’-strategie, gaande van het reduceren van antibioticagebruik en het verbeteren van dierenwelzijn tot nieuwe etikettering en het aanpakken van voedselverliezen.. Één van de voorstellen is om het gebruik van pesticiden in de EU tegen 2030 te halveren.

“De haalbaarheid van die doelstelling is één ding, maar wat voor mij belangrijker is, is de manier waarop we dit target willen bereiken. Het is cruciaal dat we onze boeren adequate instrumenten geven om hun gewassen te beschermen. We moeten inzetten op geïntegreerde gewasbescherming en nieuwe technologieën, zoals precisielandbouw, maar ook technieken als CRISPR, die onze gewassen weerbaarder en immuun kunnen maken tegen ziektes en plagen, waardoor minder pesticiden nodig zijn. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Helaas staat Europese wet- en regelgeving deze nieuwe veredelingstechnieken niet toe. Een update van de benadering van deze technieken is belangrijk, een cruciale factor die helemaal ontbreekt in dit document. Vanuit het Europees Parlement zal ik de Commissie hierover bevragen en bekijken hoe we deze wetsvoorstellen kunnen aanpassen zodat ze meer in evenwicht zijn”, besluit Vautmans.

Samen met de ‘van boer tot bord’-strategie werd vandaag ook de nieuwe biodiversiteitsstrategie voorgesteld. Daarin worden onder meer bindende streefdoelen voorgesteld met betrekking tot bestuivers, verontreiniging, verbeteren van de gezondheid van habitats, bossen, ecosystemen, etc.

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om de voorstellen uit beide strategieën te amenderen en goed te keuren.  Nieuwsflash
 
EIP: oproep projecten met aandacht voor circulaire economie en economische relance na corona Lees meer
 
 
Europese innovatie partnerschappen: oproep voor operationele groepenLees meer
 
 
Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten besluit Lees meer
 
 
Stemming hervorming GLB moet in oktober plaatsvinden Lees meer
 
 
Kustgebied kwetsbaar voor klimaatverandering Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Hogescholen - Landbouwgerichte opleidingen Lees meer
 
 
Dringend gezocht: mannelijke hopplanten Lees meer
 
 
Leden van de Raad voor het kwekersrecht Lees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer