Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 mei 2020 12:30 

Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers


Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits zal de Europese landbouwmiddelen voor Vlaanderen dit jaar heroriënteren. De Europese Unie biedt die mogelijkheid naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Concreet zal er in het najaar ruim 23 miljoen euro extra steun rechtstreeks naar ruim 21.000 landbouwers gaan.

De COVID-crisis treft onze landbouwers hard. Sommigen dreigen het financieel moeilijk te hebben. Nagenoeg alle landbouwsectoren staan door de dalende prijzen onder druk. Het is te verwachten dat dit nog voor een langere tijd het geval zal zijn. De Europese Unie biedt de lidstaten nu de mogelijkheid om de middelen die je krijgt te herschikken en meer rechtstreekse steun aan de landbouwers te geven.

Europese landbouwsteun wordt verdeeld over twee pijlers. De eerste pijler gaat over directe steun en het marktbeleid, de tweede gaat over het plattelandsontwikkelingsbeleid. In het verleden heeft Vlaanderen ervoor gekozen om jaarlijks tot 10% van de middelen van de eerste pijler naar de tweede te verschuiven. Dit doen we dit jaar niet, waardoor er extra middelen direct naar de landbouwers gaan. Zo kan 23,4 miljoen euro extra aan naar schatting 21.000 landbouwers uitgekeerd worden. De toeslag zal worden berekend op basis van de individuele inkomenssteun en zal gemiddeld 1100 euro per landbouwer bedragen. De uitbetaling zal ten vroegste in het najaar gebeuren.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De landbouwsector lijdt zwaar onder de coronacrisis. De landbouwers hebben het financieel niet onder de markt. Europa biedt de lidstaten dit jaar de mogelijkheid om de beschikbare middelen te heroriënteren. Vlaanderen zal dat doen. Dit betekent dat we later in het jaar ruim 23 miljoen euro extra rechtstreeks aan naar schatting 21.000 landbouwers zullen kunnen uitkeren.”  Nieuwsflash
 
EIP: oproep projecten met aandacht voor circulaire economie en economische relance na corona Lees meer
 
 
Europese innovatie partnerschappen: oproep voor operationele groepenLees meer
 
 
Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten besluit Lees meer
 
 
Stemming hervorming GLB moet in oktober plaatsvinden Lees meer
 
 
Kustgebied kwetsbaar voor klimaatverandering Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Hogescholen - Landbouwgerichte opleidingen Lees meer
 
 
Dringend gezocht: mannelijke hopplanten Lees meer
 
 
Leden van de Raad voor het kwekersrecht Lees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer