Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 dec 2019 09:37 

Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"


Willen we de open ruimte redden, dan moeten we aan het eigendomsrecht raken, stelt Johan Colpaert, de voorzitter van de federatie van de sector van landbouwmachines Fedagrim. Hij doelt dan niet alleen op de boeren maar ook op particulieren. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”

Colpaert pleit voor een globale aanpak van de uitdagingen rond klimaat, biodiversiteit en het behoud van open ruimte. Dat betekent ook dat het eigendomsrecht ter discussie gesteld moet worden. “Het is een heilig huisje, maar iemand moet het durven zeggen. Als iedereen zich aan zijn privé­belangen en persoonlijke vrijheid vastklampt, raken we nooit uit de impasse”, zegt Colpaert in De Standaard en bevestigt hij aan onze redactie.
 
“De maatschappij vraagt meer open ruimte, maar dat gaat meestal ten koste van landbouwgrond”, aldus Colpaert, zelf een boerenzoon. “Zo wordt landbouwgrond schaars en onbetaalbaar voor boeren. Ik stel een win-winsituatie voor. Neem een boerderij van 100 ha, waarvan een landbouwer de helft moet opgeven voor natuurgebied. In plaats van dat de overheid die grond overkoopt via onteigening - waar een boer die huurt al niets aan heeft - zou de landbouwer zelf de 50 ha natuurgebied kunnen beheren tegen een vergoeding. Zo levert de boer een mooie bijdrage aan het milieu en derft hij geen inkomsten.”

Voor de boeren verdwijnt daarmee de vrije teeltkeuze. “Zij zullen moeten afstappen van monoculturen met graan of maïs, wat de gronden uitput. Zet in de plaats daarvan klaver voor bodemverbetering, of hagen en streekeigen struiken, die de fauna en flora ten goede komen”, verduidelijkt Colpaert.
 
Maar Fedagrim wil ook dat de particulier zijn duit in het zakje doet. “Er is nu veel vertuining”, zegt Colpaert. “Eigenaars kopen bijvoorbeeld nog een aanpalende weide bij om er een paardje op te zetten, of een stuk landbouwgrond om er een prachtige gazon van te maken. Maar dat is monocultuur. Deze particulieren zouden eveneens een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, met het aanplanten van hagen, bomen en streekeigen struiken in plaats van gras.” Colpaert voegt eraan toe dat van de 750.000 ha landbouwgrond op dit moment zo’n 70.000 ha niet als dusdanig benut wordt. Die gronden komen alvast in aanmerking voor zijn voorstel.
 
Net als industriezones in en rond steden, meent Colpaert. “Op de gronden die er nog open liggen tussen de gebouwen zou er eveneens groen kunnen worden aangeplant.”
 
In ruil voor de bijdrage van de boeren aan de biodiversiteit in de open ruimte vraagt Colpaert wel dat ze een degelijke vergoeding krijgen. Ook voor particulieren sluit hij een financiële compensatie niet uit, “als daar budget voor zou zijn”. Zo zou de hele maatschappij mee aan de kar trekken. “Stel je voor wat voor een boost dat zou geven”, besluit hij.

DE AFSPRAAK  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer